ویکی Clashofclans
Advertisement
Golem

خلاصه

گولم نیروی قدرتمندی است که پس از کشته شدن به دو قسمت تقسیم می شود. قسمت های جدا شده ”گولمیتز” نامیده می شوند و هر کدام از این دو توانایی آسیب رسانی به دشمن و همچنین سلامت جسمانیشان یک پنجم گولم معمولی است. گولم همانند بالن ها، جاینت ها و هاگ رایدرها ابتدا به سازه های دفاعی دشمن حمله می کنند.

استراتژی تدافعی

گولم ها همانند جاینت ها و پکاها نیروهایی پر قدرت اند. به همین دلیل وقتی قلعه ی کلن شما توسط گولم ها حمایت شوند نیرویی کافی برای نابودی تمام سربازان دسته ی اول و همچنین اکثر نیروهای دسته ی دوم دشمن (حتی جاینت های سطح پایین) را داراست.

استراتژی تهاجمی

یک استراتژی مناسب این است که گولم ها را برای انهدام مورتارها و ویزاردتاورها دشمن به میدان بفرستیم و پس از اتمام عملیات گولم ها نیروهایی چون آرچرها و بربرها را روانه ی میدان کنید. از آنجا که گولم ها تقریبا قدرت تخریبی قابل توجهی ندارند بهتر است با نیروهایی همانند ویزاردها و ویتچ ها پشتیبانی شوند. گولم ها در اسپرینگ ترپ گیر نمی کنند (همانند پکاها) اما گولمیتزها (دو تکه ی جدا شده از گولم) در مقابل اسپرینگ ترپ در امان نیستند. تا جایی که ممکن است گولم ها را از خط آتش اينفرنوتاور دور بدارید زیرا خطری بزرگ برای گولم هاست.

تفاوت سطح ها

در سطح سوم بدن سنگی گولم از خاکستری روشن به خاکستری تیره و چشمانش از صورتی روشن به صورتی تیره تغییر می کند. در سطح پنجم رنگ بدن سنگی اش متمایل به بنفش تیره می شود. از سویی دیگر کریستال هایی بنفش رنگ در کمرش ظاهر می شود.

موارد دیگر

گولم در تاریخ ۱۷ اپریل ۲۰۱۳ به بازی افزوده شده. اگر سطح قلعه کلن از ۵ به بالا باشد می توانید یک گولم را در آن جای دهید و در کنار ۸ گولم دیگر (در اردوگاه های سطح بالا) برای نبرد به میدان بفرستید. گولم ها در کنار بالن ها تنها نیروهای بازی هستند که در زمان مرگشان منفجر می شوند و با این خصوصیت به دشمن خسارت ایجاد می کنند. (تفاوت وال بریکرها با این دو نیرو در آن است که وال بریکرها پس از ایجاد نیروی انفجاری از بین می روند و پس از مرگ خود نیروی انفجاری تولید نمی کنند.) فضای اشغالی گولم ۳۰ است! ۵ تا بیشتر از پکا. گولم تنها نیروی بازی است که به تنهایی کل فضای قلعه کلن سطح پنجم را اشغال می کند. گولم بالاترین سلامت را در بین نیروها داراست، حتی گولم سطح اول. اما از طرفی حتی سطح پنجم گولم کمترین میزان قدرت آسیب رسانی در واحد زمان را بر اساس فضای اشغالی داراست. اگر قلعه ی کلن شما توسط گولم محافظت بشود و در حین دفاع به دو تکه ی گولمیز تبدیل شود (در صورت زنده ماندن گولمیتز ها) دوباره به حالت گولم تغییر شکل خواهد داد.

Advertisement