FANDOM


250px
שם באנגלית Goblin
שלב צריף דרוש 3
מקום נדרש במדורה 1
מטרה מבני קרקע
מטרה מועדפת מבני משאבים
מהירות תנועה 32
מהירות תקיפה שנייה
טווח פגיעה 0.4 משבצות
זמן אימון 30 שניות

גובלין הוא החייל השלישי הניתן לאימון בצריף. הגובלין הוא חייל זול מאוד ומאוד מהיר ויעיל לבזיזת משאבים, קבוצה גדולה של גובלינים יכולה לבזוז מחסנים במס' שניות (בהתאם לרמתם ולרמת המחסן).

שימוש בהתקפות עריכה

הגובלינים מעולים בבזיזת משאבים, הם מאוד מהירים וקבוצה גדולה שלהם יכולה לבזוז מחסנים שלמים בשניות. לתקיפה יעילה איתם פנו את דרכם למחסני המשאבים במקרה הם מוגנים בחומות ולאחר מכן שחררו אותם יחד עם ענקים, ברברים וחיילים אחרים שיסיחו את דעתם של ההגנות בזמן שהגובלינים בוזזים את המחסנים. מומלץ לדאוג כי מגדלי המכשפים והמורטרים שבסביבה ייהרסו לפני שחוררם של הגובלינים על מנת למנוע מוות של קבוצה גדולה, אפשר גם לשחרר את הגובלינים בקבוצות ולא את כולם בבת אחת.

כאשר אתם מוצאים נקודות חשודות בכפר האוייב שלכם בהן אתם חושבים שנמצאות מלכודות מומלץ לשחרר גולבין על מנת שיינקה את השטח מהן (עוזר בעיקר עם פצצות). לעתים גם מהירותו נותנת לו את האפשרות לברוח מטווח המלכודת לפני שהיא פועלת והגובלין נשאר בחיים.

הגובלין ייתקוף קודם כל את המחסנים והמייצרים, כאשר הוא יוצב בשטח הוא ייפנה למבנה המשאבים הקרוב לו ביותר. במקרה ולא ישארו יותר מבני משאבים הגובלין ייתקוף את המבנה הקרוב אליו.

הגובלינים בהגנה עריכה

הגובלין נתפס כחייל שכמעט ולא עוזר בעת הגנה על כפר עקב העובדה שייעודו הוא בזיזת משאבים, אך למרות זאת ניתן למצוא כמה ייתרונות שיש לגובלין בהגנה. בזכות מהירותו הגובלין יוכל לתקוף את חיילי האויב בזריזות לעומת תגובתם של החיילים ובהשוואה לקשתיות וברברים הגובלין הוא בעל הנזק הגדול ביותר מבניהם.