FANDOM


Archer
שם באנגלית Archer
שלב צריף דרוש 2
מקום נדרש במדורה 1
מטרה חיילי/מבני קרקע ואוויר
מטרה מועדפת אין
מהירות תנועה 24
מהירות תקיפה שנייה
טווח פגיעה 3.5 משבצות
זמן אימון 25 שניות

הקשתית היא החיילת השנייה שניתן לאמן בצריף והראשונה שעל מנת לאמן אותה צריך לשדרג אותו. למרות כמות החיים הנמוכה שלה, הקשתית נחשבת לחיילת שמאוד מועילה בקרבות בשל אפשרותה לפגוע במטרותיה מטווח רחוק והאפשרות שלה לפגוע במטרות יבשתיות ואוויריות, לכן כמעט כל שחקן משתמש במס' רב של קשתיות בכל קרב. עוד סיבה לכך היא זמן האימון הקצר שלה והעלות הזולה שלו.

שימוש בהתקפותעריכה

הקשתיות בעלות כמות חיים נמוכה מאוד אך יתרונה בקרב הוא אפשרותה לתקוף מטווח ארוך ולתקוף מעל חומות כאשר אותו בניין שהן תוקפות נמצא בטווח התקיפה שלהן. למרות יעולתן הרבה של קשתיות בקבוצה גדולה, עקב כמות חייהם הנמוכה מומלץ לפזר אותן בקבוצות קטנות יותר על מנת למנוע את מותן של כל הקשתיות ע"י מרגמה, מלכודות נסתרות או הגנה אחרת שמסוגלת לפגוע בקבוצת חיילים גדולה ביחד.

ישנם שחקנים אשר חושבים כי קבוצה גדולה של קשתיות מספיקה על מנת לנצח בקרב אך זאתי טעות וכי בתקיפות של כפרים ברמות גבוהות יותר עם קשתיות בלבד רוב הסיכויים שהתוקף יפסיד או במקרה ויינצח סביר להניח כי אחוזי ההרס יהיו נמוכים.

בדומה לברברים לקשתיות אין מטרה מועדפת ולכן הן ייתקפו את המטרה הקרובה ביותר. נגד חומות הקשתיות חלשות וחשוב שלא לתת להן להתעקב בניסיון להרוס אותן ולהשתמש בשוברי קירות, הדבר יכול לגרום למוות של הקשתיות ע"י מבני הגנה קרובים.

הקשתיות בהגנה עריכה

קשתיות הן הגנה מעולה ולכן זה מצויין להחזיק קשתיות בטירת השבט וישנם הרבה שבטים אשר מורים לתרום קשתיות כברירת מחדל. הקשתיות מסוגלות להשאר מאחורי חומות הכפר עליו הן מגנות ולתקוף חיילים אוייבים, כאשר אותם החיילים מבחינים בהן לרוב הם יגיעו לחומות על מנת לשבור אותן ולתקוף את הקשתיות המגנות (מלבד קשתיות אוייבות שיתקפו מעל החומה), דבר שייעקב אותם וייתן לקשתיות ולמבני הגנה אחרים שבסביבה זמן להרוג את החיילים האוייבים. דבר זה לא תמיד קורה וכמעט רוב הפעמים הקשתיות יעדיפו לקפוץ מעל החומות ולתקוף את האוייבים מקרוב.

מראה עריכה

Archer1
Archer3
Archer5
Archer6
רמה ראשונה ושנייה רמה שלישית ורביעית רמה חמישית רמה שישית

מידע על פי רמות עריכה

רמה נזק בשנייה חיים

עלות אימון        [1]

עלות שדרוג      [2]

עלות שדרוג מצטברת                 [3]

שלב מעבדה נדרש לשידרוג זמן שידרוג
1 7 20 50
2 9 23 80 50,000 50,000 1 12 שעות
3 12 28 120 250,000 300,000 3 יומיים
4 16 33 160 750,000 1,050,000 5 3 ימים
5 20 40 200 2,250,000 3,300,000 6 5 ימים
6 22 44 300 6,000,000 9,300,000 7 12 ימים
7 25 48 400 7,500,000 16,800,000 8 14 ימים