Clash of Clans Wiki
Advertisement
Clash of Clans Wiki
Deze pagina is niet beveiligd. Iedereen kan deze pagina bewerken.

Een tegenstander zoeken[]

Als een speler wil aanvallen moet hij op de knop 'Aanvallen!' klikken. Dit brengt hem bij een scherm waar hij kan kiezen om een andere speler aan te vallen door op 'Zoek een match' te drukken, of een single-playerlevel aanvallen. Wanneer de speler op 'Zoek een match' drukt gaat het systeem op zoek naar een dorp dat hij kan aanvallen. Wanneer er één wordt gevonden wordt die aan de speler laten zien, met de beschikbare buit en trofeeën. De speler kan besluiten om deze tegenstander aan te vallen, of naar een volgende tegenstander zoeken door op 'Volgende' te drukken.

Zoekkosten[]

Het zoeken van een tegenstander is echter niet gratis. elke keer als er op 'Zoek een match' of 'Volgende' wordt gedrukt kost dit een bedrag in goud. De hoeveelheid is afhankelijk van het stadhuislevel van de aanvaller.

Zoekkosten
Stadhuislevel Zoekkosten Goud
1 10
2 50
3 75
4 110
5 170
6 250
7 380
8 580
9 750
10 900
11 1.000

Het gevecht

Wanneer een speler een dorp vindt, krijgt hij 30 seconden de tijd om te besluiten of hij het dorp wil aanvallen en hoe hij het wil aanvallen. Hij kan dan al troepen of spreuken inzetten. Wanneer de 30 seconden om zijn, of de aanvaller troepen of spreuken inzet, begint de aanval, waar de aanvaller drie minuten en 30 seconden voor heeft. De knop 'Volgende' verdwijnt wanneer de drie minuten en 30 seconden ingaan. Als de drie minuten en 30 seconden zijn ingegaan, maar de aanvaller nog niets heeft ingezet, kan de aanvaller nog weggaan, zonder het gevecht te verliezen. De aanvaller heeft nu dus drie minuten en 30 seconden om zijn troepen en spreuken in te zetten en het dorp zo veel mogelijk te vernietigen. Het gevecht eindigt als alle gevechtstroepen dood zijn en er geen (clan)troepen of vernietigende spreuken inzetbaar zijn, het hele dorp van de verdediger is vernietigd, de drie minuten en 30 seconden om zijn of als de aanvaller op 'stoppen' of 'overgeven' drukt.

Het resultaat[]

Nadat het gevecht is afgelopen, krijgt de aanvaller het resultatenscherm te zien. Hierin kan hij het percentage zien van wat hij van het dorp vernietigd heeft, hoeveel sterren hij heeft gekregen, alle buit die hij heeft gekregen, de eventuele plunderbonus die hij heeft gekregen, hoeveel trofeeën hij heeft gewonnen of verloren en welke troepen hij heeft gebruikt.

Sterrenbonus[]

De aanvaller ontvangt sterren, afhankelijk van hoeveel en wat hij vernietigd heeft. De aanvaller krijgt een ster voor het vernietigen van het stadhuis, een ster voor het vernietigen van 50% van het dorp, en een derde ster als het hele dorp wordt vernietigd. Wanneer de aanvaller een ster krijgt, wint hij het gevecht. Als hij geen ster krijgt, wint de verdediger.

Trofeeën[]

Met multi-playergevechten kunnen trofeeën worden gewonnen of verloren. Degene die voor het gevecht begint het hoogste aantal trofeeën heeft, kan meer verliezen en minder verdienen. Als de verdediger het gevecht wint, ontvangt hij alle trofeeën die hij kon krijgen, en verliest de aanvaller die. Als de aanvaller één ster krijgt, ontvangt hij een derde van het aantal trofeeën die hij kon winnen en verliest de verdediger die. Wanneer de aanvaller twee sterren krijgt ontvangt hij twee derde en bij drie sterren ontvangt hij alle trofeeën die hij kon winnen.

Plunderbonus[]

?Als de aanvaller het gevecht wint en hij zit in een divisie ontvangt hij een plunderbonus, afhankelijk van de divisie waar hij zich in bevindt. Zie divisies voor meer informatie.

Wedstrijd zoeken[]

Wanneer een speler naar een tegenstander zoekt, wordt er een speler gezocht, die qua aantal trofeeën en Stadhuislevel in de buurt zit van het aantal van de tegenstander. Verder komen er alleen spelers die geen schild hebben, offline zijn en nog niet worden aangevallen. Andere factoren, zoals ervaringslevel, hebben geen enkele invloed op de tegenstanders die een speler krijgt.

Wraak[]

Wanneer iemand is aangevallen, kan hij wraak nemen door naar het verdediginglog te gaan en op wraak te drukken. Wraak nemen is niet mogelijk als degene waarop wraak wordt genomen een actief schild heeft, online is of al wordt aangevallen. De wraakoptie is niet beschikbaar wanneer de speler al een wraakaanval is uitgevoerd, of als de aanval al een wraakactie was. Als de aanvaller een wraakaanval wint, ontvangt hij geen plunderbonus.

Buit[]

Bij een Multi-playergevecht kan de aanvaller goud, elixir en duister-elixir van de verdediger stelen.

Goud en elixi kunnen worden gestolen van goudkluizen en elixirtanken, goudmijnen en elixirpompen, het stadhuis en het Clankasteel.[]

Goudkluizen en elixirtanken[]

Tot en met stadhuis level 5, kan 20% van wat het goud en elixir dat zich in de goudkluizen en elixirtanken bevindt worden gestolen, met een maximum van 200.000 (van alle goudkluizen of elixirtanken bij elkaar). Vanaf stadhuis level 6 neemt het percentage dat gestolen kan worden steeds met 2% af per sta

Stadhuislevel Percentage dat gestolen kan worden Maximum Hoeveelheid vereist om maximum te bereiken
1 t/m 5 20% 200.000 1.000.000
6 18% 250.000 1.111.111
7 16% 300.000 1.562.500
8 14% 350.000 2.142.857
9 12% 400.000 2.916.667
10 10% 450.000 4.000.000

Goudmijnen en elixirpompen[]

Uit goudmijnen en elixirpompen kan 50% van wat erin zit, worden gestolen.

Stadhuis[]

Het aantal goud dat kan worden gestolen bepaalt de hoeveelheid goud die je in je goudkluizen hebt en hoeveel kluizen je hebt, als je 1000 goud hebt en 2 kluizen word de hoeveelheid goud verdeeld over je stadhuis en de 2 kluizen dus dan heb je 333goud en hetzelfde geld bij elixer dus 333elixir in het stadhuis. Dit kan allemaal worden gestolen.

Clankasteel[]

Tot en met stadhuis level 5 kan 10% van wat zich in het clankasteel bevindt worden gestolen. Vanaf stadhuis level 6, gaat hier elk stadhuislevel 1 % van af. Dit geldt ook voor duister-elixir.

Stadhuislevel Percentage dat gestolen kan worden
1 t/m 5 10%
6 9%
7 8%
8 7%
9 6%
10 5%

Duister-elixir[]

Duister-elixir kan worden gestolen van de duister-elixirtank, de duister-elixirboren en het clankasteel.

Duister-elixirtank[]

Op stadhuis level 7 en 8 kan 6% van wat zich in een duister-elixirtank bevindt worden gestolen met een maximum van 2.000. Vanaf stadhuis level 9 daalt dit met 1 procent elk stadhuislevel, terwijl het maximum steeds met 500 toeneemt.

Stadhuislevel Percentage dat gestolen kan worden Maximum Hoeveelheid vereist om maximum te bereiken
7 en 8 6% 2.000 33.333
9 5% 2.500 50.000
10 4% 3.000 75.000

Duister-elixirboren[]

Uit duister-elixirboren kan 75% wat erin zit, worden gestolen.

Hoogst mogelijke buit[]

Hieruit kan de maximale buit berekend worden.

Uit de goudkluizen kan maximaal 400.000 goud worden gestolen. Uit de goudmijnen: 7 goudmijnen elk met een capaciteit van 200.000. 7*200.000*50%=700.000 goud. 1000 goud uit het stadhuis. Clankasteel: 2.000.000*5%=100.000, brengt dus een totaal van 400.000+700.000+1.000+100.000=1.201.000 goud. Ditzelfde geld voor elixir.

Uit de duister-elixirtank kan maximaal 3.000 duister-elixir worden gestolen. Duister-elixirboren: 3*1.600*75%=3.600. Clankasteel: 10.000*5%=500, dus dat brengt een totaal van 3.000+3.600+500=7.100 duister-elixir.

De maximale buit is dus 1.201.000 goud, 1.201.000 elixir en 7.100 duister-elixir.

Buitaftrek[]

De beschikbare buit hangt echter niet alleen af van het stadhuislevel van de verdediger, maar ook van dat van de aanvaller. Als de aanvaller een hoger stadhuislevel heeft dan de verdediger, krijgt hij namelijk een buitaftrek.

Buitaftrek
Aantal stadhuislevels dat de aanvaller hoger is Aftrek in procent van de beschikbare buit
0 0%
1 10%
2 50%
3 75%
4 of meer 95%
Advertisement