Clash of Clans Wiki
Advertisement
Clash of Clans Wiki
Deze pagina is niet beveiligd. Iedereen kan deze pagina bewerken.

Een clan is een groep samenwerkende spelers, die elkaar troepen kunnen doneren en met elkaar kunnen chatten. Clans kunnen met elkaar strijden in clanoorlogen en op de ranglijsten om wie de meeste trofeeën heeft. Er kunnen maximaal 50 spelers in één clan.Clankasteel

Om een Clan te joinen of op te zetten moet de speler eerst het clankasteel herbouwen. Dit kost 10.000 goud. Nadat de speler dit heeft gedaan, kan hij zich aansluiten bij een bestaande Clan, of een eigen Clan op zetten. Eenmaal in een Clan kan een speler om troepen vragen, troepen doneren aan andere Clanleden, met andere leden chatten, en deelnemen aan nieuwe clanoorlogen.

Clanrangen[]

Binnen een clan zijn er verschillende rangen die leden kunnen hebben. Een hoger rang geeft meer bevoegdheid

Leider[]

co-leider

oudste

lid

De leider is de hoogste rang binnen de clan. Er kan altijd maar één persoon leider zijn, het kunnen er dus niet meer of minder zijn. Als een speler een clan opricht, is hij automatisch de leider. Normaal gesproken is de oprichter van een clan dus ook de leider. De leider heeft de mogelijkheid andere spelers zonder clan uit te nodigen om in zijn clan te komen, verzoeken om te joinen accepteren of weigeren, mensen promoveren of degraderen en hij kan elke speler uit de clan verwijderen. De leider is ook de enige die zichzelf kan degraderen. Door iemand anders leider te maken, degradeert hij zichzelf naar co-leider. Het promoveren en degraderen van spelers kan alleen stap voor stap. Een lid kan bijvoorbeeld niet in één keer worden gepromoveerd, en dan pas naar co-leider. Verder kan een leider de clan bewerken en clanberichten sturen, waarin hij een bericht stuurt die alle clanleden in hun inbox ontvangen.

Co-leider[]

Co-leider is de rang tussen Oudste en Leider. De Co-leider heeft de taak om de Leider te helpen met het leiden van de Clan. De Co-leider heeft dezelfde mogelijkheden als de Leider, behalve dat hij niet de Leider of andere Co-leiders kan kicken of degraderen, of iemand naar Leider promoveren. Er kunnen maximaal 49 Co-leiders zijn, oftewel alle leden, behalve de Leider. De Co-leider is de enige Clanrang die nog niet bestond toen Clash of Clans uit kwam. Deze functie werd toegevoegd op 29 januari 2014.

Oudste[]

Oudste is de rang tussen lid en co-leider. Oudsten zijn leden die het vertrouwen moeten hebben van de leider en co-leiders, aangezien oudsten normale leden kunnen verwijderen. Om te voorkomen dat oudsten alle normale leden in één keer verwijderen, kunnen oudsten nadat ze iemand hebben verwijderd, 20 minuten niemand meer verwijderen. Verder kunnen oudsten spelers zonder clan uitnodigen om in hun clan te komen en verzoeken om te joinen accepteren of weigeren. Ze konden leden naar oudste promoveren, maar sinds de co-leider is toegevoegd kan dat niet meer.

Lid[]

Lid is de laagste rang binnen een clan. Een lid heeft geen enkel speciaal privilege. Iedereen is wanneer hij een clan joint lid, zelfs als de speler voorheen leider, co-leider of oudste was in die clan. De enige uitzondering hierop is wanneer de speler de clan opricht, waarbij hij automatisch leider wordt.

Een nieuwe clan maken[]

Wanneer een speler zijn clankasteel heeft herbouwd, kan hij een clan oprichten. Dit kan door op het clankasteel te tikken, op de knop 'clan' te drukken, en dan de tab 'creëer clan' te kiezen. Dan moet de speler de volgende gegevens invullen:

 1. De naam van de clan. Hiervoor kunnen maximaal 15 tekens worden gebruikt.
 2. Het Clanembleem kiezen.
 3. Een beschrijving van zijn clan maken (optioneel).
 4. Het clantype kiezen:
  1. Open voor iedereen
  2. Alleen op uitnodiging
  3. Besloten
 5. Het minimum aantal trofeeën om deel te nemen instellen.
 6. De oorlogsfrequentie instellen.
 7. Een clanlocatie kiezen.

Nadat de speler de vereiste 40.000 goud heeft betaald, heeft hij een clan gemaakt. Hij is dan automatisch het eerste lid en de leider.

De clan bewerken[]

Clan bewerken

De leider en co-leiders kunnen het clanembleem, de clanbeschrijving, het clantype, het minimum aantal trofeeën, de oorlogsfrequentie en de clanlocatie aanpassen. De naam van de clan kan dus niet worden veranderd.

Clan types[]

Leiders en co-leiders kunnen het clantype aanpassen. Het clantype is de manier waarop leden zich bij de clan kunnen aansluiten. Er zijn drie clantypes: open voor iedereen, alleen op uitnodiging en besloten.

Open voor iedereen[]

Bij dit clantype kan iedereen die aan het vereiste aantal trofeeën voldoet meedoen met een clan door op 'meedoen' te drukken, of door uitgenodigd te worden.

Alleen op uitnodiging[]

Bij dit clantype kan een speler niet direct de clan in. Wanneer een speler met genoeg trofeeën op 'meedoen' drukt, stuurt hij een verzoek. De speler krijgt het verzoek eerst zelf te zien, en kan de tekst aanpassen, en dan het verzoek versturen. Dit verzoek verschijnt vervolgens in de clan chat. De leider, co-leiders en oudsten kunnen het verzoek accepteren of weigeren. Wanneer het verzoek is geaccepteerd, komt de speler in de clan. Een speler kan ook meedoen als hij wordt uitgenodigd.

besloten[]

Het is niet mogelijk om een clan met het clantype 'besloten' te joinen.

Vereiste trofeeën[]

Leiders en co-leiders kunnen het minimum aantal trofeeën om deel te nemen instellen. Dit aantal varieert van 0 tot en met 4200. Van 0 tot 1000 worden er steeds sprongen van 200 trofeeën gemaakt (dus 0-200-400 etc., het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk 100 trofeeën in te stellen) en vanaf 1000 trofeeën kunnen er steeds sprongen van 100 trofeeën worden gemaakt. (1000-1100-1200 etc.) Het is alleen mogelijk een clan te joinen zonder genoeg trofeeën te hebben door middel van een uitnodiging.

Claninfoscherm[]

Claninfoscherm

Het claninfoscherm laat informatie over een clan zien. Het laat de clannaam, clanembleem, clanbeschrijving, aantal trofeeën, aantal gewonnen clanoorlogen, aantal leden, het clantype, de vereiste trofeeën, de oorlogsfrequentie, de clanlocatie, het clanlevel, de clan-XP punten en een ledenlijst geordend op het aantal trofeeën zien als de eigen clan wordt bekeken. Van andere clan wordt het aantal gewonnen oorlogen en de clan-XP punten niet laten zien. In de ledenlijst is te zien welke leden er lid zijn, of leden binnen de clan zijn gedaald of gestegen in de lijst, hoeveel trofeeën elk lid heeft, in welke divisie elk lid zit, het ervaringslevel van elke speler, de clanrang van elk lid en of welke leden nieuw zijn. Bij nieuwe leden staat er 'nieuw', wat na een paar dagen automatisch verdwijnt, maar het verdwijnt ook wanneer het lid wordt gepromoveerd naar een andere rang. Er is ook van elk lid te zien hoeveel troepen hij heeft gedoneerd. Dit reset elke maand op maandag om 6 uur 's ochtends.

Voor leden van de clan zelf, is ook het oorlogsschild te zien voor elke speler. Elke speler die met de clan zelf in een clanoorlog zit, heeft het bronzen schild. Wanneer er geen clanoorlog is, hebben de spelers die mee zouden doen wanneer er een clanoorlog wordt gestart, ook een bronzen schild. Leden die dan niet mee zouden kunnen doen, omdat ze al met een andere clan in een clanoorlog zijn, hebben een zilveren schild voor hun naam. Wanneer leden niet mee doen aan de huidige oorlog, of niet mee zouden doen wanneer er een Clanoorlog zou worden verklaard omdat ze te laag op de lijst staan, hebben ze geen schild.

Clanchat[]

Elke clan heeft zijn eigen chat waar alle leden van de clan in kunnen chatten. De clanchat laat ook zakelijke berichten zien, namelijk wanneer iemand zich bij de clan aansluit, wanneer iemand de clan verlaat, wanneer iemand wordt gepromoveerd, gedegradeerd, of verwijderd, wanneer iemand begint met het zoeken naar een clanoorlog of dat annuleert en verzoeken om te joinen verschijnen in de clanchat. De clanchat laat de laatste 100 berichten zien.

Troepen doneren[]

Clanleden kunnen elkaar troepen doneren. Een speler kan troepen vragen door op het Clankasteel te klikken en dan de optie "Troepen vragen" te kiezen. De speler krijgt dan een tekstballon te zien, waarin hij kan schrijven welke troepen hij wil hebben en kan die vervolgens versturen. In de clanchat verschijnt het verzoek dan en de andere clanleden kunnen hem dan troepen sturen. Standaard is het mogelijk om per verzoek maximaal vijf troepen te doneren. Na twintig minuten kan de speler opnieuw om troepen vragen. Het maximum aantal troepen dat per verzoek kan worden gedoneerd kan worden verhoogd door clanvoordelen. De tijd waarna de speler nieuwe troepen kan vragen kan worden verlaagd door Clanvoordelen.

Clantrofeeën[]

Elke clan heeft een bepaald aantal trofeeën. Dit wordt niet berekend door alle trofeeën bij elkaar op te tellen. Het aantal trofeeën van de top 10 telt namelijk zwaarder mee dan die van de nummer 11 tot en met 20, en die van 11 tot en met 20 weer meer dan die van 21 tot en met 30, zie de tabel en het voorbeeld.

Positie in de clan Percentage van de trofeeën dat met de score telt
1-10 50%
11-20 25%
21-30 12%
31-40 10%
41-50 3%

Voorbeeld: Clan A heeft 20 leden en alle leden hebben 1000 trofeeën. Leden 1 tot en met 10 hebben dus ook allemaal 1000 trofeeën. De trofeeën van de top 10 bij elkaar opgeteld is dus 10*1000=10.000. Volgens de tabel telt 50% hiervan mee voor de score, dus dat is 0,5*10.000=5.000 trofeeën voor de clanscore. De nummers 11 tot en met 20 hebben ook allemaal 1000 trofeeën, dus het aantal trofeeën van die leden bij elkaar is 10*1000=10.000. Volgens de tabel telt 25% hiervan mee voor de score, dus dat is 0,25*10.000=2.500 trofeeën voor de clanscore. Het totale aantal clantrofeeën voor Clan A is dus 5.000+2.500=7.500.

Clantoernooi[]

Clantoernooi

Clans strijden op de clanranglijst om wie de meeste clantrofeeën heeft. Het clantoernooi duurt een maand en eindigt op maandag om 6 uur 's ochtends. De clan die dan eerste staat ontvangt 50.000 edelstenen. Deze worden verdeeld over de 10 beste spelers van die clan, dus 5.000 edelstenen per speler. De clan die op de tweede plaats eindigt, ontvangt 30.000 edelstenen verdeeld over de 10 beste spelers en de nummer drie 15.000.

Clanoorlog[]

In een clanoorlog strijden twee clans om wie de meeste sterren heeft, door elkaars dorpen aan te vallen. Elk lid kan twee keer aanvallen en alleen de hoogste score op een dorp telt. Als er op een dorp dus een aanval van 2 sterren en een aanval van 1 ster is, telt alleen de 2 sterren aanval. Voor meer info, zie clanoorlog.

Advertisement