Wikia


Het spelersprofiel bevat veel informatie over de desbetreffende speler,zoals zijn/haar naam, clan, troepen en hun levels, hun helden, en hun achievments. Je kunt hier zee speler toevoegen als vriend, uitnodigen om in je clan te komen je clan als deze persoon:

1.Niet in een clan zit.

2. Het clankasteel heeft gerepareerd.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.