Clash of Clans Wiki
Advertisement  RussiaFlag  GermanFlag  French-flag
Air Sweeper6

"Air Sweeper kontroluje przestrzeń powietrzną i odpycha jednostki latające silnym podmuchem powietrza. Air Sweeper może być zwrócony tylko w jedną stronę, więc obracaj go żeby zwiększyć jego efektywność."


Air Sweeper1 Air Sweeper2 Air Sweeper3
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Air Sweeper4 Air Sweeper5 Air Sweeper6
Poziom 4 Poziom 5 Poziom 6

 • Streszczenie
  • Air Sweeper jest budowlą obronną, która wyrzuca z siebie falę powietrzną przeciwko jednostkom powietrznym. Mimo, że nie zadaje żadnych obrażeń, to odpycha wrogie jednostki, dając tym samym czas obronie aby je zniszczyć.

 • Strategia obrony
  • Może wyrzucać z siebie falę powietrzną, w obszarze zawartym między ramionami kąta 120 stopni, dlatego pamiętaj aby ustawić ją w tę stronę bazy, która jest atakowana przez jednostki powietrzne.
  • Air Sweeper jest w stanie powstrzymać grupę balonów (dowolnego poziomu) wystarczająco długo pod warunkiem, że nie ma nic innego w zasięgu Air Sweeper. Wykorzystaj ten fakt, aby pokryć obszar bazy, która ma być broniona przed balonami.
 • Strategia ataku
  • Air Sweeper może obejmować jedynie pewien kąt, więc wykorzystaj ten fakt i atakuj te budowle, które nie znajdują się w zasięgu Air Sweeper'a.
  • Może jedynie odpychać jednostki na określony dystans (zależnie od poziomu Air Sweeper'a).
  • Spowalnia takie jednostki powietrzne jak balony niszczące obronę, co stosunkowo zajmuje dużo czasu zanim powrócą nad zadane cele. Tymczasowo można zapobiec temu używając mikstury Rage Spell aby je przyspieszyć.
  • Air Sweeper na poziomi pierwszym może być zniszczony przez dwie mikstury Lightning Spell na czwartym poziomie bądź trzy takie mikstury na dowolnym (niższym) poziomie. Air Sweeper na maksymalnym poziomie może być zniszczony trzema miksturami Lightning Spell na trzecim bądź wyższym poziomie.
  • Może być rozporoszony przez Smoki (Dragons), Uzdrowicielki (Healers) lub Sługusy (Minions), co może dać więcej czasu innym jednostkom na zniszczenie Air Sweeper'a.

 • Różnice w wyglądzie przy ulepszaniu
  • The Air Sweeper undergoes a significant visual change at level 5.
   • When initially constructed, the Air Sweeper has four wooden supports reinforced by small, metal braces and a curved, squarish platform supporting a horn-like turret, that is tied to the platform by ropes. It also has a red air pump that compresses every few seconds to release the air used to blow back troops.
   • At level 2, the horn-like turret becomes larger and adds a decorative blue ring. The supports supporting the platform itself are now made of smooth stone (or metal) instead of rope.
   • At level 3, the four wooden supports gain extra reinforcement from extra smooth stone (or metal) braces, one on each support. It is also reinforced on the side of the platform itself.
   • At level 4, the platform itself is now made of smooth stone (or metal) with golden supports on each side and reinforcing the side of the platform. It also gains steel footings.
   • At level 5, the horn-like turret increases in size once again, this time with a black ring on it instead of a blue ring. The platform is now completely gold-plated, straps and all. The base is now reinforced as it gains an armor plating complete with spikes on each corner. The four supports are now gold-plated instead.
   • At level 6, the armored base is now golden, and the supports gain spikes all over them.

 • Ciekawostki
  • Dodana wraz z aktualizacją 30 kwietnia 2015 roku.
  • The Air Sweeper is currently the only defense that can push back air troops, and also the only defense that causes no damage (the Spring Trap technically causes no damage either, but it does instantly kill troops that step on it).
  • It is also the only defense that aims at one specific direction only.
  • It can be rotated 45 degrees at a time, and hence has 8 directional settings.
  • Its range is "1-15", which means that a Balloon attacking directly above the Air Sweeper won't be pushed back.
  • Upgrading the Air Sweeper doesn't increase its angle range.
  • The Air Sweeper attacks in a rectangular area of effect of width 5 tiles and length 14, this animation takes place over 3.5 seconds, meaning that attacking troops are unable to attack while being pushed for a maximum of 1.2 seconds.
  • The unit being attacked by the Air Sweeper is pushed at an angle incident to the constant curve of the attack. This means that troops (particularly minions) will fan out when hit by an attack and may retarget separately.
  • Among the five defensive buildings that are unlocked at Town Hall 3 to 7 (the Mortar, the Air Defense, the Wizard Tower, the Air Sweeper and the Hidden Tesla), the Air Sweeper is the only building that Town Hall level 10 doesn't unlock four of the level 8 buildings.
  • The Air Sweeper has a range of 15 tiles, the longest of any defensive building in the game.
  • It is currently the only defensive structure of which players can build only one. • Opisy ikonek
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Air Sweeper, takie jak poziom (Level), uszkodzenia na sekundę (Damage Per Second), wytrzymałość (Hitpoints), zasięg (Range), rodzaj zadawanych uszkodzeń (Damage Type), cele (Targets) i preferowany, ulubiony cel (Favorite Target).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Air Sweeper, takie jak poziom (Level), koszt ponownego uzbrojenia (Re-arm cost), rodzaj zadawanych uszkodzeń (Damage Type), preferowany, ulubiony cel (Favorite Target) i cele (Targets).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Air Sweeper, takie jak poziom (Level), pojemność (Capacity), zdolności produkcyjne (Production) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Air Sweeper, takie jak poziom (Level), pojemność magazynowania (Storage Capacity) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla wytrzymałość (Hitpoints) Chaty budowniczego (Buildr's Hut).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Air Sweeper, takie jak poziom (Level), całkowitą pojemność jednostek (Total Troop Capacity) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Air Sweeper, takie jak poziom (Level), pojemność szkolenia (Training Capacity) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Air Sweeper, takie jak poziom (Level) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Air Sweeper, takie jak poziom (Level), Pojemność mikstur (Spell Capacity) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Air Sweeper, takie jak poziom (Level), Elixir Storage Capacity, Gold Storage Capacity i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Air Sweeper, takie jak poziom (Level), dostępne miejsce dla jednostek (Troop Capacity), wytrzymałość (Hitpoints) i jednostki (Troops) w środku.
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o murze (Wall), takie jak poziom (Level) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon UpgradeStuknięcie w tę ikonkę rozpoczyna ulepszanie Air Sweeper do następnego poziomu, jeśli masz wystarczającą ilość surowców i wolnego w danej chwili budowniczego (Builder). Jeśli Air Sweeper jest na najwyższym poziomie, ikonka ta nie jest wyświetlana.
  Icon FinishNowStuknięcie w tę ikonkę, która wyświetlana jest jedynie wtedy, kiedy trwa proces ulepszania, natychmiastowo go kończy za podaną ilość Klejnotów (Gems).
  Icon CancelStuknięcie w tę ikonkę, która wyświetlana jest jedynie wtedy, kiedy trwa proces ulepszania, przerywa ulepszanie i zwraca jedynie połowę jego kosztów.
  Icon GroundStuknięcie w tę ikonkę zmienia tryb pułapki Skeleton Trap na atak jednostek powietrznych. Ta ikona jest wyświetlana tylko wtedy, gdy pułapka (Skeleton Trap) jest w trybie naziemnym (Ground mode).
  Plik:Airicon.jpegStuknięcie w tę ikonkę zmienia tryb pułapki Skeleton Trap na atak jednostek naziemnych. Ta ikona jest wyświetlana tylko wtedy, gdy pułapka (Skeleton Trap) jest w trybie przeciw powietrznym (Air mode).
  Icon ReArmTapping this icon re-arms the Air Sweeper. Ta ikona wyświetlana jest tylko wtedy, gdy This icon is only displayed after your Air Sweeper has been triggered during an enemy attack.
  Icon ReArmAllTapping this icon re-arms all Traps. This icon is only displayed when one or more of your Traps have been triggered in a previous enemy attack.
  Plik:Icon LoadElixir.pngStuknięcie w tę ikonkę ponownie ładuje wszystkie kusze (X-Bows) Eliksirem. Ta ikonka pojawia się jeżeli jedna lub więcej kusz (X-Bows) nie są w pełni załadowane.
  Plik:Icon FullyLoadedElixir.pngTa ikonka informuje, że wszystkie kusze (X-Bows) są w pełni naładowane. Nie da się jej wybrać, występuje zamiennie z ikonką the ładowania (Load).
  Icon GroundStuknięcie w tę ikonkę przełącza tryb kuszy (X-Bow) na atak jednostek zarówno naziemnych jak i powietrznych. Wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy kusza (X-Bow) jest w trybie naziemnym (Ground).
  Icon AirGroundStuknięcie w tę ikonkę przełącza tryb kuszy (X-Bow) na atak jednostek wyłącznie naziemnych. Wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy kusza (X-Bow) jest w trybie powietrznym i naziemnym (Air & Ground).
  Plik:Icon LoadDarkElixir.pngStuknięcie w tą ikonkę spowoduje załadowanie wszystkich Inferno Tower Dark Elixirem. Ikonka się pojawia tylko wtedy, gdy conajmniej jedno Inferno Tower nie jest w pełni załadowane.
  Icon FullyLoadedDarkElixirIkonka informuje, że wszystkie inferno tower są w pełni naładowane. Nie można w nią kliknąć. Pojawia się zamiast ikonki ładowania.
  Icon SinglePrzełącza tryb inferno tower na atakowanie pojedynczego celu. Ikonka widoczna tylko wtedy, gdy inferno tower jest w trybie ataku wielu celi.
  Icon MultiplePrzełącza tryb inferno tower na atakowanie wielu celi. Ikonka widoczna tylko wtedy, gdy inferno tower jest w trybie ataku pojedycznego celu.
  Icon Boost1Tapping this icon boosts your Gold production for 1 day at the cost of the displayed amount of Gems.
  Icon CollectGoldTapping this icon collects the uncollected Gold from the Air Sweeper.
  Icon NoCollectGoldThis icon informs you that you don't have Gold to be collected from your Air Sweeper.
  Plik:Icon Boost45.pngTapping this icon boosts your troop training for 2 hours, reducing the time required to train troops by a factor of four for the duration of the boost.
  Icon TrainTroopsTapping this icon opens up the troop training interface, allowing you to train troops.
  Icon ResearchStuknięcie w tę ikonkę otwiera okienko Laboratorium, w którym można podnosić poziom jednostek'.
  Plik:Icon Boost45.pngStuknięcie w tę ikonkę przyspiesza 4-krotnie produkcje spelli na 2 godziny.
  Plik:Icon CreateSpells.pngStuknięcie w tę ikonkę otwiera interfejs Spell Factory, pozwalający na robienie spelli..
  Icon RequestTroopsTapping this icon requests troops from your fellow clan members. It will appear if your Clan Castle is not already full i the 20-minute timer since your last request has elapsed.
  Icon RequestNowTapping this icon requests troops from your clan members without waiting for the 20-minute timer at the cost of the displayed number of Gems. It will appear if your Clan Castle is not already full i the 20-minute timer since your last request is still counting down.
  Icon CastleFullThis icon informs you that your Clan Castle is full of troops. It will replace both Request icons if the Clan Castle is full.
  Icon ClanStuknięcie w tę ikonkę pokazuje informacje o twoim obecnym klanie.
  Icon CollectGoldStuknięcie w tę ikonkę przenosi surowce z clan castle do magazynów. Jest widoczna tylko, gdy twój clan castle zawiera jakieś surowce.
  Icon NoCollectGoldTa ikonka informuje, że nie masz żadnych surowców w clan castle.
  Icon SelectRowStuknięcie w tę ikonkę powoduje wybranie całego szeregu muru, który możemy przesunąć lub obrócić, zamiast robić to po jednym elemencie. Zostanie wybrany najdłuższy szereg elementów.
  Icon RotateRowStuknięcie w tę ikonkę umożliwia obrócenie całego szergu. Ikona ta wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy zostanie wybranych wiele elementów muru.
  Poziom Town Hall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Dostępna ilość 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
  Rozmiar
  2x2
  Poziom Siła odrzutu Wytrzymałość Koszt Gold Czas budowy Otrzymane doświadczenie (Experience)Experience Wymagany poziom Town Hall
  1 1.6 pola 750 500,000 1 dzień 293 6
  2 2.0 pola 800 750,000 3 dni 509 6
  3 2.4 pola 850 1,250,000 5 dni 657 7
  4 2.8 pola 900 2,400,000 7 dni 777 8
  5 3.2 pola 950 4,800,000 8 dni 831 9
  6 3.6 pola 1,000 7,200,000 9 dni 881 10
  Zasięg Szybkość ataku Rodzaj uszkodzeń Rodzaj namierzanych celów
  1-15 5s Żadne (tylko odpychanie) Powietrzne

  Dla dodatkowych statystyk i informacji, zobacz stronę Kalkulator jednostek.

  Budowle
  Budowle obronne Działo • Wieża Łuczniczek • Moździerz • Wieża Przeciwlotnicza • Wieża Przeciwlotnicza • Ukryta Tesla • X-Bow • Ognista Wieża • Air Sweeper • Mury
  Pułapki: Bomba • Spring Trap • Gigant Bomba • Air Bomb • Seeking Air Mine • Skeleton Trap
  Budynki surowców Kopalnia Złota • Kolektor Eliksiru • Dark Elixir Drill • Magazyn Złota • Zbiornik Eliksiru • Magazyn Ciemnego Eliksiru • Chatka Budowniczego
  Budynki wojskowe Obóz Wojskowy • Baraki • Dark Barracks • Laboratorium • Fabryka Mikstur • Barbarian King Altar • Archer Queen Altar
  Pozostałe bydynki Ratusz • Zamek • Dekoracje • Przeszkody
Advertisement