Clash of Clans Wiki
Advertisement
Under-Construction
  RussiaFlag  GermanFlag  French-flag  Mexspain
Inferno Tower Single3

"Ustaw Ogniste Wieże Dark Elixir napędzane płomieniem by zadawać niewiarygodne obrażenia dla pojedynczych jednostek, lub by atakować wiele jednostek za jednym razem. Lecznicze efekty są zablokowane przez ten ekstremalny żar!"


 
Tryb jednego celu
Inferno Tower Single1 Inferno Tower Single2 Inferno Tower Single3
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Tryb wielu celów
Inferno Tower Multi1 Inferno Tower Multi2 Inferno Tower Multi3
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3

 • Streszczenie
  • Inferno Tower używa do ataku ognistych wiązek ,które są w stanie przebić nawet najgrubszy pancerz.
  • Strumień lawy widoczny na Town Hall'u lvl 10 świadczy o dostępie do Inferno Tower.
  • Tryb pojedynczego ognia potrzebuje nieco czasu, aby się rozgrzać, lecz w tym trybie wieża jest najskuteczniejsza wobec silnych jednostek .
  • Inferno Tower może strzelać zarówno w cele naziemne jak i powietrzne.
  • W trybie pojedynczego ognia wieża może zostać przytłoczona przez liczne grupy słabszych jednostek takich jak łucznicy.
  • W trybie pojedynczego ognia wieża powoduje narastające uszkodzenia jednego celu, im dłużej skupia się na pojedynczej jednostce tym zadaje większe obrażenia.
  • W trybie ognia masowego wieża może zadawać obrażenia jednocześnie 5 celom.
  • Jednostki namierzone przez Wieże są niepodatne na efekty lecznicze takie jak heal spel lub heler.
  • Wieża musi być okresowo przeładowana, do tego celu służy Dark Elixir.
  • Inferno Tower nie posiada ulubionego celu, lecz działa niszcząca na jednostki z dużą ilością życia ze względu na coraz większą ilość DPS.

 • Strategia obrony
  • The Inferno Tower in single-target mode is weak against large numbers of Rzędu 1 (and to a lesser extent Tier 2) troops. Make sure the Inferno Tower is within range of a Mortar or a Wizard Tower so that it is adequately defended.
  • This defensive structure, when set in single-target mode, is tailor-made to destroy the most powerful of troops, such as Dragons, P.E.K.K.As, and Golems. As such, it is a perfect complement to a Wizard Tower, which is very effective against large numbers of weaker troops, but struggles against those with high health pools. Positioning these two structures close to each other can substantially improve the survivability of both structures (and the rest of your base).
  • The tower's heating effect halts all healing on its targets, so it is best to place them near the most important buildings like storages or the Town Hall.
  • The multiple target mode can be used to easily overwhelm groups of Tier 1 troops or Hog Riders.
  • You may place 2 of these close to each other, one of each mode. Then have Traps and Defensive Buildings around there.
  • Do not place your Inferno Towers too close together; a single Freeze Spell will be able to freeze them both!
 • Strategia ataku
  • This structure (especially in single-target mode) wreaks havoc with most common offensive strategies where heavy units go in first to distract defenses with light units following behind them. Letting your heavy troops get in range of it spells certain doom for them, even high-level Heroes. A combination of Lightning Spells and a group of Minions may be the best way to get at the Inferno Tower if it is behind multiple Walls and defenses.
  • Four level 4+ Lightning Spells will destroy a level 1 Inferno Tower. Five level 4+ Lightning Spells will destroy a level 2 Inferno Tower. Five level 5+ Lightning Spells will destroy a level 3 Inferno Tower.
  • Small troops are stronger against the Inferno Tower in single-target mode, as every time it targets a new troop it will have to heat up again. Golems get destroyed in seconds by this strong defensive building, but if you surround it with Archers or Barbarians it will be defeated very quickly. In single-target mode it can only target one unit at a time, so spreading out the attacking units is not an issue (unless a Wizard Tower or Mortar is nearby).
  • You can tell if an Inferno Tower is in single or multiple target mode by looking at its top. If it has flames coming out of one large hole, it's in single target mode; if it has three small holes, it's in multiple target mode.
  • The visual difference between a loaded and empty Inferno Tower is very obvious. A loaded tower glows brightly with lava and flame, while an empty one is unlit, black stone.

 • Różnice w wyglądzie przy ulepszaniu
  • Inferno Towers do not undergo any significant visual changes.
   • When initially constructed, the Inferno Tower consists of a tall, narrow tower of rocks straddling a glowing pool of lava. At the top of the Inferno Tower is a circular focusing lens, and a rectangular-shaped Dark Elixir reservoir is mounted on one side. A pool of lava flows at the bottom.
   • At level 2, huge red flames are emitted from the focusing lens on the top of the tower, and the prominent sections of rock from the first level become gilded with a red overlay. The rock holding the lens becomes gold and the lens themselves become red and the fire overwhelms the ring.
   • At level 3, its structural supports become thicker and gain gold-colored spikes, as well as the part below the focusing lens. Also, the structure that contains the fire becomes a hollow faceted frame.

 • Ciekawostki
  • The Inferno Tower was added in the May 23, 2013 update as part of the 'Fiery Fortress' Update.
  • It is currently the last defense unlocked.
  • There are currently only 2 upgrades available, giving the Inferno Tower a total of 3 levels. This gives it the least amount of upgrades of any building, besides the Builder's Hut, which has no upgrades at all.
  • The Inferno Tower and X-Bow share a unique trait amongst defensive buildings: they are the only defenses which have limited ammunition that must be periodically reloaded.
  • Along with X-Bows and Skeleton Traps, Inferno Towers are the only defensive structures with multiple modes.
  • Although the Inferno Tower is reloaded with Dark Elixir, it fires a continuous stream of fire. This is unlike the X-Bow, which fires bolts made of Elixir.
  • There is an achievement for destroying a certain amount of Inferno Towers called Firefighter.
  • Supercell released a teaser video for the Inferno Tower on May 22, 2013: Introducing The Inferno Tower!

 • Opisy ikonek
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Ognista Wieża, takie jak poziom (Level), uszkodzenia na sekundę (Damage Per Second), wytrzymałość (Hitpoints), zasięg (Range), rodzaj zadawanych uszkodzeń (Damage Type), cele (Targets) i preferowany, ulubiony cel (Favorite Target).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Ognista Wieża, takie jak poziom (Level), koszt ponownego uzbrojenia (Re-arm cost), rodzaj zadawanych uszkodzeń (Damage Type), preferowany, ulubiony cel (Favorite Target) i cele (Targets).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Ognista Wieża, takie jak poziom (Level), pojemność (Capacity), zdolności produkcyjne (Production) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Ognista Wieża, takie jak poziom (Level), pojemność magazynowania (Storage Capacity) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla wytrzymałość (Hitpoints) Chaty budowniczego (Buildr's Hut).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Ognista Wieża, takie jak poziom (Level), całkowitą pojemność jednostek (Total Troop Capacity) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Ognista Wieża, takie jak poziom (Level), pojemność szkolenia (Training Capacity) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Ognista Wieża, takie jak poziom (Level) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Ognista Wieża, takie jak poziom (Level), Pojemność mikstur (Spell Capacity) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Ognista Wieża, takie jak poziom (Level), Elixir Storage Capacity, Gold Storage Capacity i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Ognista Wieża, takie jak poziom (Level), dostępne miejsce dla jednostek (Troop Capacity), wytrzymałość (Hitpoints) i jednostki (Troops) w środku.
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o murze (Wall), takie jak poziom (Level) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon UpgradeStuknięcie w tę ikonkę rozpoczyna ulepszanie Ognista Wieża do następnego poziomu, jeśli masz wystarczającą ilość surowców i wolnego w danej chwili budowniczego (Builder). Jeśli Ognista Wieża jest na najwyższym poziomie, ikonka ta nie jest wyświetlana.
  Icon FinishNowStuknięcie w tę ikonkę, która wyświetlana jest jedynie wtedy, kiedy trwa proces ulepszania, natychmiastowo go kończy za podaną ilość Klejnotów (Gems).
  Icon CancelStuknięcie w tę ikonkę, która wyświetlana jest jedynie wtedy, kiedy trwa proces ulepszania, przerywa ulepszanie i zwraca jedynie połowę jego kosztów.
  Icon GroundStuknięcie w tę ikonkę zmienia tryb pułapki Skeleton Trap na atak jednostek powietrznych. Ta ikona jest wyświetlana tylko wtedy, gdy pułapka (Skeleton Trap) jest w trybie naziemnym (Ground mode).
  Plik:Airicon.jpegStuknięcie w tę ikonkę zmienia tryb pułapki Skeleton Trap na atak jednostek naziemnych. Ta ikona jest wyświetlana tylko wtedy, gdy pułapka (Skeleton Trap) jest w trybie przeciw powietrznym (Air mode).
  Icon ReArmTapping this icon re-arms the Ognista Wieża. Ta ikona wyświetlana jest tylko wtedy, gdy This icon is only displayed after your Ognista Wieża has been triggered during an enemy attack.
  Icon ReArmAllTapping this icon re-arms all Traps. This icon is only displayed when one or more of your Traps have been triggered in a previous enemy attack.
  Plik:Icon LoadElixir.pngStuknięcie w tę ikonkę ponownie ładuje wszystkie kusze (X-Bows) Eliksirem. Ta ikonka pojawia się jeżeli jedna lub więcej kusz (X-Bows) nie są w pełni załadowane.
  Plik:Icon FullyLoadedElixir.pngTa ikonka informuje, że wszystkie kusze (X-Bows) są w pełni naładowane. Nie da się jej wybrać, występuje zamiennie z ikonką the ładowania (Load).
  Icon GroundStuknięcie w tę ikonkę przełącza tryb kuszy (X-Bow) na atak jednostek zarówno naziemnych jak i powietrznych. Wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy kusza (X-Bow) jest w trybie naziemnym (Ground).
  Icon AirGroundStuknięcie w tę ikonkę przełącza tryb kuszy (X-Bow) na atak jednostek wyłącznie naziemnych. Wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy kusza (X-Bow) jest w trybie powietrznym i naziemnym (Air & Ground).
  Plik:Icon LoadDarkElixir.pngStuknięcie w tą ikonkę spowoduje załadowanie wszystkich Inferno Tower Dark Elixirem. Ikonka się pojawia tylko wtedy, gdy conajmniej jedno Inferno Tower nie jest w pełni załadowane.
  Icon FullyLoadedDarkElixirIkonka informuje, że wszystkie inferno tower są w pełni naładowane. Nie można w nią kliknąć. Pojawia się zamiast ikonki ładowania.
  Icon SinglePrzełącza tryb inferno tower na atakowanie pojedynczego celu. Ikonka widoczna tylko wtedy, gdy inferno tower jest w trybie ataku wielu celi.
  Icon MultiplePrzełącza tryb inferno tower na atakowanie wielu celi. Ikonka widoczna tylko wtedy, gdy inferno tower jest w trybie ataku pojedycznego celu.
  Icon Boost1Tapping this icon boosts your Gold production for 1 day at the cost of the displayed amount of Gems.
  Icon CollectGoldTapping this icon collects the uncollected Gold from the Ognista Wieża.
  Icon NoCollectGoldThis icon informs you that you don't have Gold to be collected from your Ognista Wieża.
  Plik:Icon Boost45.pngTapping this icon boosts your troop training for 2 hours, reducing the time required to train troops by a factor of four for the duration of the boost.
  Icon TrainTroopsTapping this icon opens up the troop training interface, allowing you to train troops.
  Icon ResearchStuknięcie w tę ikonkę otwiera okienko Laboratorium, w którym można podnosić poziom jednostek'.
  Plik:Icon Boost45.pngStuknięcie w tę ikonkę przyspiesza 4-krotnie produkcje spelli na 2 godziny.
  Plik:Icon CreateSpells.pngStuknięcie w tę ikonkę otwiera interfejs Spell Factory, pozwalający na robienie spelli..
  Icon RequestTroopsTapping this icon requests troops from your fellow clan members. It will appear if your Clan Castle is not already full i the 20-minute timer since your last request has elapsed.
  Icon RequestNowTapping this icon requests troops from your clan members without waiting for the 20-minute timer at the cost of the displayed number of Gems. It will appear if your Clan Castle is not already full i the 20-minute timer since your last request is still counting down.
  Icon CastleFullThis icon informs you that your Clan Castle is full of troops. It will replace both Request icons if the Clan Castle is full.
  Icon ClanStuknięcie w tę ikonkę pokazuje informacje o twoim obecnym klanie.
  Icon CollectGoldStuknięcie w tę ikonkę przenosi surowce z clan castle do magazynów. Jest widoczna tylko, gdy twój clan castle zawiera jakieś surowce.
  Icon NoCollectGoldTa ikonka informuje, że nie masz żadnych surowców w clan castle.
  Icon SelectRowStuknięcie w tę ikonkę powoduje wybranie całego szeregu muru, który możemy przesunąć lub obrócić, zamiast robić to po jednym elemencie. Zostanie wybrany najdłuższy szereg elementów.
  Icon RotateRowStuknięcie w tę ikonkę umożliwia obrócenie całego szergu. Ikona ta wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy zostanie wybranych wiele elementów muru.
  Poziom Town Hall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Dostępna ilość 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Rozmiar
  2x2
  Poziom Tryb pojedynczego celu Tryb wielu celów HP Koszt zała

  dowa

  nia Dark Elixir

  Koszt Gold Czas budowy Experience Gained Experience Wymag poziom

  Town Hall

  Wyjściowe DPS DPS po 2 sek. DPS po 5 sek. DPS Each Target Liczba celi
  1 24 100 1,000 30 5 1,500 500 5,000,000 7 dni 777 10
  2 30 125 1,250 38 5 1,800 600 6,500,000 10 dni 929 10
  3 36 140 1,400 42 5 2,100 700 8,000,000 14 dni 1,099 10
  Zasięg Szybkość ataku Rodzaj zadawanych obrażeń Unit Type Targeted Number of Rounds
  9 0.128s Pojedynczy cel Ground & Air 750
  9 0.128s Wiele celów Ground & Air 750

  Dla dodatkowych statystyk i informacji, zobacz stronę Kalkulator jednostek.

  Budowle
  Budowle obronne Działo • Wieża Łuczniczek • Moździerz • Wieża Przeciwlotnicza • Wieża Przeciwlotnicza • Ukryta Tesla • X-Bow • Ognista Wieża • Air Sweeper • Mury
  Pułapki: Bomba • Spring Trap • Gigant Bomba • Air Bomb • Seeking Air Mine • Skeleton Trap
  Budynki surowców Kopalnia Złota • Kolektor Eliksiru • Dark Elixir Drill • Magazyn Złota • Zbiornik Eliksiru • Magazyn Ciemnego Eliksiru • Chatka Budowniczego
  Budynki wojskowe Obóz Wojskowy • Baraki • Dark Barracks • Laboratorium • Fabryka Mikstur • Barbarian King Altar • Archer Queen Altar
  Pozostałe bydynki Ratusz • Zamek • Dekoracje • Przeszkody
Advertisement