FANDOM


  RussiaFlag  GermanFlag  French-flag  MexspainSpring Trap info

"Ta mała trampolina będzie wyrzucała nieproszonych gości tuż przed murami Twojej wioski!"


 • Streszczenie
  • ​Causes instant death to the first group of enemies that step on it, bouncing up to 15 housing units of Troops. For example, it will bounce 15 Archers or 3 Giants.
  • P.E.K.K.As, Golems and Heroes are unaffected due to the fact that they take more than 15 housing space.
  • If put in a strategical way, Spring Traps can ruin a raid, including the infamous Giant-Healer combo.
  • The Spring Trap often does not affect the Goblin either, but this is because the Goblin is too fast for the Spring Trap to bounce it away (it usually is able to move out of range before the Spring Trap has the opportunity to affect it). However, if the Goblin doesn't continue moving once the Spring Trap has been triggered (stopping to attack a resource building, for instance), it will be bounced similar to a Barbarian or Archer. Also, if there is a horde of Goblins, the Spring Trap will bounce the Goblins in the back, since the Goblin in front triggered it first.

 • Strategia obrony
  • Helpful to put near or around the Town Hall, so you can get rid of large numbers of Troops closing in.
  • A sound strategy for Spring Traps is to place them in an intentionally-designed wall gap. As Troops will generally tend to go through the gap rather than fight their way through the wall, they will be directed right over the trap and be bounced to their death. Remember, however, that Spring Traps are one-time-use and until being re-armed it will leave an undefended gap in the wall after an attacker has triggered it.
   • A modified version of this strategy is to place walls inside your base so that the enemy Troops have to walk over the Spring Trap to attack nearby buildings.
  • You can place them in between Defensive Buildings to take out Giants or place them in between Resource Buildings to take out Goblins.

 • Ciekawostki
  • The Spring Trap is the only Trap that can´t be upgraded, besides the Pumpkin Bomb and the Santa Strike, which aren't available anymore.
  • Since the Spring Trap doesn't actually do damage to troops, troops bounced away by them will make neither upon-death skulls nor tombstones.
  • If you look carefully, the Spring Trap's range actually extends out just enough to see the range circle.

 • Opisy ikonek
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Spring Trap, takie jak uszkodzenia na sekundę (Damage Per Second), wytrzymałość (Hitpoints), zasięg (Range), rodzaj zadawanych uszkodzeń (Damage Type), cele (Targets) i preferowany, ulubiony cel (Favorite Target).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Spring Trap, takie jak koszt ponownego uzbrojenia (Re-arm cost), rodzaj zadawanych uszkodzeń (Damage Type), preferowany, ulubiony cel (Favorite Target) i cele (Targets).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Spring Trap, takie jak pojemność (Capacity), zdolności produkcyjne (Production) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Spring Trap, takie jak pojemność magazynowania (Storage Capacity) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla wytrzymałość (Hitpoints) Chaty budowniczego (Buildr's Hut).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Spring Trap, takie jak całkowitą pojemność jednostek (Total Troop Capacity) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Spring Trap, takie jak pojemność szkolenia (Training Capacity) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Spring Trap, takie jak wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Spring Trap, takie jak Pojemność mikstur (Spell Capacity) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Spring Trap, takie jak Elixir Storage Capacity, Gold Storage Capacity i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Spring Trap, takie jak dostępne miejsce dla jednostek (Troop Capacity), wytrzymałość (Hitpoints) i jednostki (Troops) w środku.
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o murze (Wall), takie jak wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon UpgradeStuknięcie w tę ikonkę rozpoczyna ulepszanie Spring Trap do następnego poziomu, jeśli masz wystarczającą ilość surowców i wolnego w danej chwili budowniczego (Builder). Jeśli Spring Trap jest na najwyższym poziomie, ikonka ta nie jest wyświetlana.
  Icon FinishNowStuknięcie w tę ikonkę, która wyświetlana jest jedynie wtedy, kiedy trwa proces ulepszania, natychmiastowo go kończy za podaną ilość Klejnotów (Gems).
  Icon CancelStuknięcie w tę ikonkę, która wyświetlana jest jedynie wtedy, kiedy trwa proces ulepszania, przerywa ulepszanie i zwraca jedynie połowę jego kosztów.
  Icon GroundStuknięcie w tę ikonkę zmienia tryb pułapki Skeleton Trap na atak jednostek powietrznych. Ta ikona jest wyświetlana tylko wtedy, gdy pułapka (Skeleton Trap) jest w trybie naziemnym (Ground mode).
  45pxStuknięcie w tę ikonkę zmienia tryb pułapki Skeleton Trap na atak jednostek naziemnych. Ta ikona jest wyświetlana tylko wtedy, gdy pułapka (Skeleton Trap) jest w trybie przeciw powietrznym (Air mode).
  Icon ReArmTapping this icon re-arms the Spring Trap. Ta ikona wyświetlana jest tylko wtedy, gdy This icon is only displayed after your Spring Trap has been triggered during an enemy attack.
  Icon ReArmAllTapping this icon re-arms all Traps. This icon is only displayed when one or more of your Traps have been triggered in a previous enemy attack.
  45pxStuknięcie w tę ikonkę ponownie ładuje wszystkie kusze (X-Bows) Eliksirem. Ta ikonka pojawia się jeżeli jedna lub więcej kusz (X-Bows) nie są w pełni załadowane.
  45pxTa ikonka informuje, że wszystkie kusze (X-Bows) są w pełni naładowane. Nie da się jej wybrać, występuje zamiennie z ikonką the ładowania (Load).
  Icon GroundStuknięcie w tę ikonkę przełącza tryb kuszy (X-Bow) na atak jednostek zarówno naziemnych jak i powietrznych. Wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy kusza (X-Bow) jest w trybie naziemnym (Ground).
  Icon AirGroundStuknięcie w tę ikonkę przełącza tryb kuszy (X-Bow) na atak jednostek wyłącznie naziemnych. Wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy kusza (X-Bow) jest w trybie powietrznym i naziemnym (Air & Ground).
  45pxStuknięcie w tą ikonkę spowoduje załadowanie wszystkich Inferno Tower Dark Elixirem. Ikonka się pojawia tylko wtedy, gdy conajmniej jedno Inferno Tower nie jest w pełni załadowane.
  Icon FullyLoadedDarkElixirIkonka informuje, że wszystkie inferno tower są w pełni naładowane. Nie można w nią kliknąć. Pojawia się zamiast ikonki ładowania.
  Icon SinglePrzełącza tryb inferno tower na atakowanie pojedynczego celu. Ikonka widoczna tylko wtedy, gdy inferno tower jest w trybie ataku wielu celi.
  Icon MultiplePrzełącza tryb inferno tower na atakowanie wielu celi. Ikonka widoczna tylko wtedy, gdy inferno tower jest w trybie ataku pojedycznego celu.
  Icon Boost1Tapping this icon boosts your Gold production for 1 day at the cost of the displayed amount of Gems.
  Icon CollectGoldTapping this icon collects the uncollected Gold from the Spring Trap.
  Icon NoCollectGoldThis icon informs you that you don't have Gold to be collected from your Spring Trap.
  45pxTapping this icon boosts your troop training for 2 hours, reducing the time required to train troops by a factor of four for the duration of the boost.
  Icon TrainTroopsTapping this icon opens up the troop training interface, allowing you to train troops.
  Icon ResearchStuknięcie w tę ikonkę otwiera okienko Laboratorium, w którym można podnosić poziom jednostek'.
  45pxStuknięcie w tę ikonkę przyspiesza 4-krotnie produkcje spelli na 2 godziny.
  45pxStuknięcie w tę ikonkę otwiera interfejs Spell Factory, pozwalający na robienie spelli..
  Icon RequestTroopsTapping this icon requests troops from your fellow clan members. It will appear if your Clan Castle is not already full i the 20-minute timer since your last request has elapsed.
  Icon RequestNowTapping this icon requests troops from your clan members without waiting for the 20-minute timer at the cost of the displayed number of Gems. It will appear if your Clan Castle is not already full i the 20-minute timer since your last request is still counting down.
  Icon CastleFullThis icon informs you that your Clan Castle is full of troops. It will replace both Request icons if the Clan Castle is full.
  Icon ClanStuknięcie w tę ikonkę pokazuje informacje o twoim obecnym klanie.
  Icon CollectGoldStuknięcie w tę ikonkę przenosi surowce z clan castle do magazynów. Jest widoczna tylko, gdy twój clan castle zawiera jakieś surowce.
  Icon NoCollectGoldTa ikonka informuje, że nie masz żadnych surowców w clan castle.
  Icon SelectRowStuknięcie w tę ikonkę powoduje wybranie całego szeregu muru, który możemy przesunąć lub obrócić, zamiast robić to po jednym elemencie. Zostanie wybrany najdłuższy szereg elementów.
  Icon RotateRowStuknięcie w tę ikonkę umożliwia obrócenie całego szergu. Ikona ta wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy zostanie wybranych wiele elementów muru.
  Poziom Town Hall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Dostępna ilość 0 0 0 2 2 4 4 6 6 6
  Rozmiar
  1x1
  Koszt uzbrojenia Gold Promień działania Zadawane obrażenia Typ atakowanych jednostek Preferowany cel
  500 0.7 pola Obrażenia obszarowe Naziemne Brak

  Dla dodatkowych statystyk i informacji, zobacz stronę Kalkulator jednostek.

  Budowle
  Budowle obronne Działo • Wieża Łuczniczek • Moździerz • Wieża Przeciwlotnicza • Wieża Przeciwlotnicza • Ukryta Tesla • X-Bow • Ognista Wieża • Air Sweeper • Mury
  Pułapki: Bomba • Spring Trap • Gigant Bomba • Air Bomb • Seeking Air Mine • Skeleton Trap
  Budynki surowców Kopalnia Złota • Kolektor Eliksiru • Dark Elixir Drill • Magazyn Złota • Zbiornik Eliksiru • Magazyn Ciemnego Eliksiru • Chatka Budowniczego
  Budynki wojskowe Obóz Wojskowy • Baraki • Dark Barracks • Laboratorium • Fabryka Mikstur • Barbarian King Altar • Archer Queen Altar
  Pozostałe bydynki Ratusz • Zamek • Dekoracje • Przeszkody
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.