Clash of Clans Wiki
Advertisement


  RussiaFlag  GermanFlag  ChinaFlag  Plik:HungaryFlag.jpeg  French-flag  Mexspain
Hidden Tesla13

"Umieść śmiertelną pułapkę wykorzystując Ukrytą Teslę (Hidden Tesla)! Nasi Magowie (Wizards) uwięzili chmury burzowe w każdej z tych podstępnych wież. Kiedy wroga jednostka przejdzie bądź przeleci na tyle blisko, wieża wyrasta i robi z nich frytki za pomocą energii Elek-trik-cznej!"


Hidden Tesla1 Hidden Tesla2 Hidden Tesla3 Hidden Tesla4 Hidden Tesla5 Hidden Tesla6 Hidden Tesla7
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Poziom 6 Poziom 7
Hidden Tesla8 Hidden Tesla9 Hidden Tesla10 Hidden Tesla11 Hidden Tesla12 Hidden Tesla13
Poziom 8 Poziom 9 Poziom 10 Poziom 11 Poziom 12 Poziom 13

 • Streszczenie
  • Hidden Tesla jest budowlą obronną - niespodzianką: podobnie do pułapki Spring Trap lub Bomby, pozostaje schowana i wyłania się kiedy jedostka powietrzna lub naziemna zbliży się do niej albo kiedy 51% wioski zostaje zniszczone.Jednakże, w przeciwieństwie do pułapki Spring Trap nie musi być ponownie naładowana po jej zadziałaniu.
  • Hidden Tesla dostępna jest od siódmego poziomu Town Hall.
  • Głównym źródłem nieporozumień dotyczących Hidden Tesla jest to, że mając zasięg 7 pól, zaczyna namierzać cel od 6 pola. Hidden Tesla nie pojawi się dopóki wroga jednostka nie zbliży się do niej na odległość 6 pól. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest fakt, że Hidden Tesla ujawni się, gdy baza zostanie zniszczona w co najmniej 51%, i musi zostać zniszczona (wraz z innymi budowlami) aby zdobyć 3 gwiazdki.
  • Raz ujawniona Hidden Tesla pozostaje widoczna i atakuje jednostki na maksymalnym zasięgu siedmiu pól dopóki nie zostanie zniszczona.
  • Budowla Hidden Tesla zadaje podwójne obrażenia jednostkom P.E.K.K.A - są one dla niej priorytetem w stosunku do innych jednostek.
  • Hidden Tesla na maksymalnym poziomie, zadaje największe obrażenia ze wszystkich budowli obronnych, mogących atakować zarówno jednostki naziemne jaki powietrzne, wyprzedzając o jeden punkt DPS (Damage Per Seccon - uszkodzenia na sekundę) budowlę Archer Tower na maksymalnym poziomie.

 • Strategia obrony
  • Główną zaletą Hidden Tesla jest to (miejmy nadzieję), że jest to niespodzianka. Wykorzystaj to.Dobrze usytuowana Hidden Tesla może siać spustoszenie wśród jednostek atakującego.
  • Niestety, wielu graczy tak projektuje swoje wioski - wykorzystując puste przestrzenie w jej obrębie o wymiarach 2x2 pola, jakie ma Hidden Tesla (i jednocześnie Giant Bomb) - że staje się oczywistą lokalizacja tej pułapki. Zamiast tego, zapewnij kilka różnych miejsc, w których Hiden Tesla może czaić się na wroga.
   • Dobrą strategią jest tworzenie pustych przestrzeni 2x2 pola, aby wróg myślał, że wie gdzie zlokalizowana jest Hidden Tesla. Dla przykładu... Hidden Tesla dostępna jest od poziomu siódmego Town Hall. Można utworzyć dwie puste przestrzenie w bazie, które w rzeczywistości są puste i ustawić Hidden Tesla gdzie indziej, co zwiększając tym szanse obrony, zaskakując przeciwnika.
  • Uważaj podczas ulepszania pułapki Hidden Tesla, podczas której pozostaje ona widoczna dla atakujących. Zmień jej położenie na czas ulepszania.
   • Chociaż Hidden Tesla traci swoje właściwości bycia niewidzialną podczas jej modernizacji, to nadal posiada obszar ochronny, uniemożliwiający zrzut wojska.
  • Koniecznie ustawiaj Hidden Tesla w przestrzeni, gdzie jednostki nie mogą zostać umieszczone (pusta przestrzeń nie większa niż 2x3 pola). W przeciwieństwie do innych struktur obronnych, Hidden Tesla nie poszerza obszaru uniemożliwiającego zrzut wojska, co oznacza, że mogą one być umieszczane bezpośrednio na niej.
 • Strategia ataku
  • Przed atakiem, poszukaj oczywistych miejsc, w których Hidden Tesla może być zlokalizowana, aby ich unikać. Hidden Tesla uaktywni się tylko wtedy, gdy jednostki zbliżą się do niej. Jeśli zostanie uaktywniona, pamiętaj, że ma dość niski zasięg. Jeśli w łatwy sposób nie jesteś w stanie jej zniszczyć, unikaj wystawiania jednostek w jej pobliżu - Hidden Tesla może zadawać duże obrażenia.
  • Jeśli widzisz pusty kwadrat zajmujący 2x2 pola otoczony murami (Walls), bardzo prawdopodobnym jest że zlokalizowana jest tam Hidden Tesla. Trzeba pamiętać, że budowla ta dostępna jest dla poziomu 7+ Town Hall. Jeśli w danej wiosce jest Town Hall 6, to jest tam prawdopodobnie Giant Bomb.
  • Jeden Olbrzym (Giant) i kilka Łuczniczek (Archers) mogą dość łatwo zniszczyć Hidden Tesla, ponieważ ma stosunkowo małą wytrzymałość.
  • Niektórzy mają wolne miejsca w granicach murów (Walls), ale żeby zaskoczyć i oszukać przeciwnika, umieszczają je poza nimi.
  • Jeśli masz okazję obserwować atakowaną wioskę przed atakiem, np podczas zemsty (Revenge), popatrz na zachowanie Wieśniaczek (Villagers). Mogą one ujawniać lokalizację Hidden Tesla, podchodząc do pustego miejsca, gdzie Hidden Tesla jest ukryta i klaskać obok niej.

 • Różnice w wyglądzie przy ulepszaniu
  • Hidden Tesla przechodzi poważne zmiany wizualne na poziomach 4, 7 i 8.
  • Początkowo postawiona Hidden Tesla, zbudowana jest z wysokiej i smukłej drewnianej konstrukcji kratowej, owiniętej drutem na jednej z krawędzi. Szczyt wieży ma metalowy, wystający z niej pręt. U podstawy wieży są drewniane klapy, co wskazuje na to, że schowana jest w ziemi i wyłania się z niej dopiero w momencie, kiedy zbliży się wroga jednostka.
  • Na poziomie drugim i trzecim, Hidden Tesla ma dodatkowe, wystające na boki i zwisające w dół, przewodniki w górnej części wieży, umieszczone naprzeciw siebie.
  • Na poziomie czwartym, Hidden Tesla otrzymuje element swojego imiennika - cewkę na szczycie konstrukcji.
  • Na poziomie piątym, kawałki metalu zmieniają kolor na żółto-złoty, dochodzi trzeci zwój drutu, oplatający krawędź wieży (z przodu).
  • Na poziomie szóstym - cewka również zmienia swój kolor na żółto-złoty.
  • Na poziomie siódmym cewkę zastępują trzy masywne pierścienie. Trzy zwoje na krawędziach wieży znikają i pojawia się jeden na przedniej krawędzi bardziej masywny - wykonany z grubszego drutu. W momencie działania, pierścienie żarzą się na niebiesko.
  • Poziom ósmy Hidden Tesla, zamienia trzy pierścienie na zestaw transformatorów - czarna obudowa z żółtymi zwojami w środku. Pojawiają się kolejne masywne zwoje na krawędziach wieży. Kilka razy na minutę widoczny jest w rozbłysk energii.

 • Ciekawostki
  • Hidden Tesla nie jest pułapką. Ich estetyka nakłoni kogoś do wiary, że są tam pułapki, ale Tesle są naprawdę wytrzymałymi strukturami, takie jak inne defensive building.
  • Hidden Tesla dostała swoją nazwę i wygląd Tesli, która została wynaleziona przez naukowca Nikola Tesla.
  • Lightning Spell lub Freeze Spell nie działa na Hidden Tesla, kiedy ona nie została jeszcze ujawniona.
  • Jednostki atakujące obronę (np. Giants) nie będzie namierzała Tesli dopuki wszystkie inne budynki obronne nie zostaną zniszczone.
  • The Hidden Tesla is the only defense that preferentially targets one unit type (P.E.K.K.A).
  • The Hidden Tesla can have troops spawned on top of it if it's in a 3x3 square. Placing a troop into the spawn hole will cause the Hidden Tesla to pop up and start attacking.
  • Some high level players place their Hidden Teslas or traps near their Town Hall, to get free trophies from Town Hall snipers along the way up.
  • When you are viewing your village, the Tesla will eject small sparks.
  • The level 7 Tesla has the same top piece as the level 7 Laboratory.
  • The Tesla will still create sparks even if it is being upgraded.
  • Like the Mortar, the Hidden Tesla can one-shot a same-level Archer, e.g. a level 4 Hidden Tesla can one-shot a level 4 Archer. However, this is not true for a Level 5 Archer.
  • The Hidden Tesla is one of only two Defensive Buildings that is made of wood at max level, the other being the Air Defense.
  • Although the Hidden Tesla prioritizes P.E.K.K.As, if it is attacking another troop and a P.E.K.K.A enters its range, it will not attack the P.E.K.K.A until the troop it is attacking is destroyed, or the troop that was under attack by the Hidden Tesla leaves the defending radius of the Hidden Tesla.

 • Opisy ikonek
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Ukryta Tesla/Główna Wioska, takie jak poziom (Level), uszkodzenia na sekundę (Damage Per Second), wytrzymałość (Hitpoints), zasięg (Range), rodzaj zadawanych uszkodzeń (Damage Type), cele (Targets) i preferowany, ulubiony cel (Favorite Target).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Ukryta Tesla/Główna Wioska, takie jak poziom (Level), koszt ponownego uzbrojenia (Re-arm cost), rodzaj zadawanych uszkodzeń (Damage Type), preferowany, ulubiony cel (Favorite Target) i cele (Targets).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Ukryta Tesla/Główna Wioska, takie jak poziom (Level), pojemność (Capacity), zdolności produkcyjne (Production) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Ukryta Tesla/Główna Wioska, takie jak poziom (Level), pojemność magazynowania (Storage Capacity) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla wytrzymałość (Hitpoints) Chaty budowniczego (Buildr's Hut).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Ukryta Tesla/Główna Wioska, takie jak poziom (Level), całkowitą pojemność jednostek (Total Troop Capacity) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Ukryta Tesla/Główna Wioska, takie jak poziom (Level), pojemność szkolenia (Training Capacity) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Ukryta Tesla/Główna Wioska, takie jak poziom (Level) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Ukryta Tesla/Główna Wioska, takie jak poziom (Level), Pojemność mikstur (Spell Capacity) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Ukryta Tesla/Główna Wioska, takie jak poziom (Level), Elixir Storage Capacity, Gold Storage Capacity i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Ukryta Tesla/Główna Wioska, takie jak poziom (Level), dostępne miejsce dla jednostek (Troop Capacity), wytrzymałość (Hitpoints) i jednostki (Troops) w środku.
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o murze (Wall), takie jak poziom (Level) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon UpgradeStuknięcie w tę ikonkę rozpoczyna ulepszanie Ukryta Tesla/Główna Wioska do następnego poziomu, jeśli masz wystarczającą ilość surowców i wolnego w danej chwili budowniczego (Builder). Jeśli Ukryta Tesla/Główna Wioska jest na najwyższym poziomie, ikonka ta nie jest wyświetlana.
  Icon FinishNowStuknięcie w tę ikonkę, która wyświetlana jest jedynie wtedy, kiedy trwa proces ulepszania, natychmiastowo go kończy za podaną ilość Klejnotów (Gems).
  Icon CancelStuknięcie w tę ikonkę, która wyświetlana jest jedynie wtedy, kiedy trwa proces ulepszania, przerywa ulepszanie i zwraca jedynie połowę jego kosztów.
  Icon GroundStuknięcie w tę ikonkę zmienia tryb pułapki Skeleton Trap na atak jednostek powietrznych. Ta ikona jest wyświetlana tylko wtedy, gdy pułapka (Skeleton Trap) jest w trybie naziemnym (Ground mode).
  Plik:Airicon.jpegStuknięcie w tę ikonkę zmienia tryb pułapki Skeleton Trap na atak jednostek naziemnych. Ta ikona jest wyświetlana tylko wtedy, gdy pułapka (Skeleton Trap) jest w trybie przeciw powietrznym (Air mode).
  Icon ReArmTapping this icon re-arms the Ukryta Tesla/Główna Wioska. Ta ikona wyświetlana jest tylko wtedy, gdy This icon is only displayed after your Ukryta Tesla/Główna Wioska has been triggered during an enemy attack.
  Icon ReArmAllTapping this icon re-arms all Traps. This icon is only displayed when one or more of your Traps have been triggered in a previous enemy attack.
  Plik:Icon LoadElixir.pngStuknięcie w tę ikonkę ponownie ładuje wszystkie kusze (X-Bows) Eliksirem. Ta ikonka pojawia się jeżeli jedna lub więcej kusz (X-Bows) nie są w pełni załadowane.
  Plik:Icon FullyLoadedElixir.pngTa ikonka informuje, że wszystkie kusze (X-Bows) są w pełni naładowane. Nie da się jej wybrać, występuje zamiennie z ikonką the ładowania (Load).
  Icon GroundStuknięcie w tę ikonkę przełącza tryb kuszy (X-Bow) na atak jednostek zarówno naziemnych jak i powietrznych. Wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy kusza (X-Bow) jest w trybie naziemnym (Ground).
  Icon AirGroundStuknięcie w tę ikonkę przełącza tryb kuszy (X-Bow) na atak jednostek wyłącznie naziemnych. Wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy kusza (X-Bow) jest w trybie powietrznym i naziemnym (Air & Ground).
  Plik:Icon LoadDarkElixir.pngStuknięcie w tą ikonkę spowoduje załadowanie wszystkich Inferno Tower Dark Elixirem. Ikonka się pojawia tylko wtedy, gdy conajmniej jedno Inferno Tower nie jest w pełni załadowane.
  Icon FullyLoadedDarkElixirIkonka informuje, że wszystkie inferno tower są w pełni naładowane. Nie można w nią kliknąć. Pojawia się zamiast ikonki ładowania.
  Icon SinglePrzełącza tryb inferno tower na atakowanie pojedynczego celu. Ikonka widoczna tylko wtedy, gdy inferno tower jest w trybie ataku wielu celi.
  Icon MultiplePrzełącza tryb inferno tower na atakowanie wielu celi. Ikonka widoczna tylko wtedy, gdy inferno tower jest w trybie ataku pojedycznego celu.
  Icon Boost1Tapping this icon boosts your Gold production for 1 day at the cost of the displayed amount of Gems.
  Icon CollectGoldTapping this icon collects the uncollected Gold from the Ukryta Tesla/Główna Wioska.
  Icon NoCollectGoldThis icon informs you that you don't have Gold to be collected from your Ukryta Tesla/Główna Wioska.
  Plik:Icon Boost45.pngTapping this icon boosts your troop training for 2 hours, reducing the time required to train troops by a factor of four for the duration of the boost.
  Icon TrainTroopsTapping this icon opens up the troop training interface, allowing you to train troops.
  Icon ResearchStuknięcie w tę ikonkę otwiera okienko Laboratorium, w którym można podnosić poziom jednostek'.
  Plik:Icon Boost45.pngStuknięcie w tę ikonkę przyspiesza 4-krotnie produkcje spelli na 2 godziny.
  Plik:Icon CreateSpells.pngStuknięcie w tę ikonkę otwiera interfejs Spell Factory, pozwalający na robienie spelli..
  Icon RequestTroopsTapping this icon requests troops from your fellow clan members. It will appear if your Clan Castle is not already full i the 20-minute timer since your last request has elapsed.
  Icon RequestNowTapping this icon requests troops from your clan members without waiting for the 20-minute timer at the cost of the displayed number of Gems. It will appear if your Clan Castle is not already full i the 20-minute timer since your last request is still counting down.
  Icon CastleFullThis icon informs you that your Clan Castle is full of troops. It will replace both Request icons if the Clan Castle is full.
  Icon ClanStuknięcie w tę ikonkę pokazuje informacje o twoim obecnym klanie.
  Icon CollectGoldStuknięcie w tę ikonkę przenosi surowce z clan castle do magazynów. Jest widoczna tylko, gdy twój clan castle zawiera jakieś surowce.
  Icon NoCollectGoldTa ikonka informuje, że nie masz żadnych surowców w clan castle.
  Icon SelectRowStuknięcie w tę ikonkę powoduje wybranie całego szeregu muru, który możemy przesunąć lub obrócić, zamiast robić to po jednym elemencie. Zostanie wybrany najdłuższy szereg elementów.
  Icon RotateRowStuknięcie w tę ikonkę umożliwia obrócenie całego szergu. Ikona ta wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy zostanie wybranych wiele elementów muru.
  Poziom Town Hall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Dostępna ilość 0 0 0 0 0 0 2 3 4 4
  Rozmiar
  2x2
  Poziom Obrażenia na sekundę (DPS) Obrażenia na jedno uderzenie Wytrzymałość Koszt Gold Czas budowy / ulepszania Punkty Doświadczenia Experience Wymagany poziom Town Hall
  1 34 20.4 600 1,000,000 1 dzień 293 7
  2 40 24 630 1,250,000 3 dni 509 7
  3 48 28.8 660 1,500,000 5 dni 657 7
  4 55 33 690 2,000,000 6 dni 720 8
  5 64 38.4 730 2,500,000 8 dni 831 8
  6 75 45 770 3,000,000 10 dni 929 8
  7 87 52.2 810 3,500,000 12 dni 1,018 9
  8 99 59.4 850 5,000,000 14 dni 1,099 10
  Zasięg Szybkość ataku Rodzaj uszkodzeń Rodzaj namierzanych celów Ulubiony cel
  6 then 7 0.6s Single Target Naziemne i Powietrzne P.E.K.K.A (Uszkodzenia x2)

  Dla dodatkowych statystyk i informacji, zobacz stronę Kalkulator jednostek.

  Budowle
  Budowle obronne Działo • Wieża Łuczniczek • Moździerz • Wieża Przeciwlotnicza • Wieża Przeciwlotnicza • Ukryta Tesla • X-Bow • Ognista Wieża • Air Sweeper • Mury
  Pułapki: Bomba • Spring Trap • Gigant Bomba • Air Bomb • Seeking Air Mine • Skeleton Trap
  Budynki surowców Kopalnia Złota • Kolektor Eliksiru • Dark Elixir Drill • Magazyn Złota • Zbiornik Eliksiru • Magazyn Ciemnego Eliksiru • Chatka Budowniczego
  Budynki wojskowe Obóz Wojskowy • Baraki • Dark Barracks • Laboratorium • Fabryka Mikstur • Barbarian King Altar • Archer Queen Altar
  Pozostałe bydynki Ratusz • Zamek • Dekoracje • Przeszkody
Advertisement