Clash of Clans Wiki
AdvertisementElixir Storage11

"Te zbiorniki zawierają elixir wypompowany z ziemii. Ulepszając go, zwiększasz jego pojemność."


Elixir Storage1 Elixir Storage2 Elixir Storage3 Elixir Storage4 Elixir Storage5
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5
Elixir Storage6 Elixir Storage7 Elixir Storage8 Elixir Storage9 Elixir Storage10 Elixir Storage11
Poziom 6 Poziom 7 Poziom 8 Poziom 9 Poziom 10 Poziom 11

 • Streszczenie
  • Zbiornik Elixiru pozwala Wam magazynować elixir, aby używać go do ulepszeń. Pomimo, że maksymalnie ulepszony może przechowywać 2 miliony elixiru, ilość, którą napastnik może zrabować zależy od poziomu Town Halla obrońcy (zobacz Loot Percentage and Storage CAP below). Gdy zbiorniki są pełne, elixir zrabowany podczas ataku przepada, ale jest liczony jako zrabowany. Ma także wpływ na osiagnięcie Elixir Escapade.
  • Zbiornik Elixiru zajmuje 3x3.
  • Zbiornik Elixiru normalnie działa, podczas jego ulepszania.
  • Upgrading your Elixir Storage to a higher level than you require for storage purposes can potentially save Elixir in a raid. As an attacker receives an amount of Elixir proportional to the percentage of damage each hit causes, the higher health of the upgraded building results in less Elixir per hit. It also takes longer to destroy, giving you more time for your defenses to destroy the attacker before they can steal all the available Elixir.
  • The Elixir Storage is the counterpart of the Gold Storage, and vice versa.
  • Pomimo, że zbiera złoto, jest ulepszany za elixir.

 • Różnice w wyglądzie podczas ulepszania
  • Największe różnice w wyglądzie są na poziomach 5, 9 i 10.
   • When initially constructed, the Elixir Storage consists of a stoppered spherical storage vessel supported by a pair of wooden stakes. The level 2, 3 and 4 Storages each add an additional vessel.
   • At level 5, the multiple small vessels are discarded in place of a much larger single storage container. The vessel grows larger at levels 6, 7 and 8.
   • At level 9, the two wooden support stakes are removed in favor of four golden yellow footings. The vessel's stopper is also replaced by a gray metal spigot near the base of the vessel.
   • At level 10, the four footings received spiked armor plating on each corner.
   • At level 11, the Storage gains a spiked metal band around the waist of the vessel.

 • Trivia
  • The word "Elixir" comes from "al iksir", which is the Arabic word for miracle substances. Dating back to the third century BC, Elixir was rumored to change base metals into gold and prolong life indefinitely.
  • Troops running from barracks to army camps that pass behind a storage will be seen as a silhouette as they pass behind. NOTE: This only happens if elixir storages are upgraded to level 5 or higher and are half way or more full.
  • As of the 7.156 update, storages are completely immune to the effects of the Lightning and Earthquake spell.

 • Opisy ikonek
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Zbiornik Eliksiru, takie jak poziom (Level), uszkodzenia na sekundę (Damage Per Second), wytrzymałość (Hitpoints), zasięg (Range), rodzaj zadawanych uszkodzeń (Damage Type), cele (Targets) i preferowany, ulubiony cel (Favorite Target).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Zbiornik Eliksiru, takie jak poziom (Level), koszt ponownego uzbrojenia (Re-arm cost), rodzaj zadawanych uszkodzeń (Damage Type), preferowany, ulubiony cel (Favorite Target) i cele (Targets).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Zbiornik Eliksiru, takie jak poziom (Level), pojemność (Capacity), zdolności produkcyjne (Production) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Zbiornik Eliksiru, takie jak poziom (Level), pojemność magazynowania (Storage Capacity) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla wytrzymałość (Hitpoints) Chaty budowniczego (Buildr's Hut).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Zbiornik Eliksiru, takie jak poziom (Level), całkowitą pojemność jednostek (Total Troop Capacity) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Zbiornik Eliksiru, takie jak poziom (Level), pojemność szkolenia (Training Capacity) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Zbiornik Eliksiru, takie jak poziom (Level) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Zbiornik Eliksiru, takie jak poziom (Level), Pojemność mikstur (Spell Capacity) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Zbiornik Eliksiru, takie jak poziom (Level), Elixir Storage Capacity, Gold Storage Capacity i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o Zbiornik Eliksiru, takie jak poziom (Level), dostępne miejsce dla jednostek (Troop Capacity), wytrzymałość (Hitpoints) i jednostki (Troops) w środku.
  Icon InfoStuknięcie w tę ikonkę wyświetla informacje o murze (Wall), takie jak poziom (Level) i wytrzymałość (Hitpoints).
  Icon UpgradeStuknięcie w tę ikonkę rozpoczyna ulepszanie Zbiornik Eliksiru do następnego poziomu, jeśli masz wystarczającą ilość surowców i wolnego w danej chwili budowniczego (Builder). Jeśli Zbiornik Eliksiru jest na najwyższym poziomie, ikonka ta nie jest wyświetlana.
  Icon FinishNowStuknięcie w tę ikonkę, która wyświetlana jest jedynie wtedy, kiedy trwa proces ulepszania, natychmiastowo go kończy za podaną ilość Klejnotów (Gems).
  Icon CancelStuknięcie w tę ikonkę, która wyświetlana jest jedynie wtedy, kiedy trwa proces ulepszania, przerywa ulepszanie i zwraca jedynie połowę jego kosztów.
  Icon GroundStuknięcie w tę ikonkę zmienia tryb pułapki Skeleton Trap na atak jednostek powietrznych. Ta ikona jest wyświetlana tylko wtedy, gdy pułapka (Skeleton Trap) jest w trybie naziemnym (Ground mode).
  Plik:Airicon.jpegStuknięcie w tę ikonkę zmienia tryb pułapki Skeleton Trap na atak jednostek naziemnych. Ta ikona jest wyświetlana tylko wtedy, gdy pułapka (Skeleton Trap) jest w trybie przeciw powietrznym (Air mode).
  Icon ReArmTapping this icon re-arms the Zbiornik Eliksiru. Ta ikona wyświetlana jest tylko wtedy, gdy This icon is only displayed after your Zbiornik Eliksiru has been triggered during an enemy attack.
  Icon ReArmAllTapping this icon re-arms all Traps. This icon is only displayed when one or more of your Traps have been triggered in a previous enemy attack.
  Plik:Icon LoadElixir.pngStuknięcie w tę ikonkę ponownie ładuje wszystkie kusze (X-Bows) Eliksirem. Ta ikonka pojawia się jeżeli jedna lub więcej kusz (X-Bows) nie są w pełni załadowane.
  Plik:Icon FullyLoadedElixir.pngTa ikonka informuje, że wszystkie kusze (X-Bows) są w pełni naładowane. Nie da się jej wybrać, występuje zamiennie z ikonką the ładowania (Load).
  Icon GroundStuknięcie w tę ikonkę przełącza tryb kuszy (X-Bow) na atak jednostek zarówno naziemnych jak i powietrznych. Wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy kusza (X-Bow) jest w trybie naziemnym (Ground).
  Icon AirGroundStuknięcie w tę ikonkę przełącza tryb kuszy (X-Bow) na atak jednostek wyłącznie naziemnych. Wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy kusza (X-Bow) jest w trybie powietrznym i naziemnym (Air & Ground).
  Plik:Icon LoadDarkElixir.pngStuknięcie w tą ikonkę spowoduje załadowanie wszystkich Inferno Tower Dark Elixirem. Ikonka się pojawia tylko wtedy, gdy conajmniej jedno Inferno Tower nie jest w pełni załadowane.
  Icon FullyLoadedDarkElixirIkonka informuje, że wszystkie inferno tower są w pełni naładowane. Nie można w nią kliknąć. Pojawia się zamiast ikonki ładowania.
  Icon SinglePrzełącza tryb inferno tower na atakowanie pojedynczego celu. Ikonka widoczna tylko wtedy, gdy inferno tower jest w trybie ataku wielu celi.
  Icon MultiplePrzełącza tryb inferno tower na atakowanie wielu celi. Ikonka widoczna tylko wtedy, gdy inferno tower jest w trybie ataku pojedycznego celu.
  Icon Boost1Tapping this icon boosts your Gold production for 1 day at the cost of the displayed amount of Gems.
  Icon CollectGoldTapping this icon collects the uncollected Gold from the Zbiornik Eliksiru.
  Icon NoCollectGoldThis icon informs you that you don't have Gold to be collected from your Zbiornik Eliksiru.
  Plik:Icon Boost45.pngTapping this icon boosts your troop training for 2 hours, reducing the time required to train troops by a factor of four for the duration of the boost.
  Icon TrainTroopsTapping this icon opens up the troop training interface, allowing you to train troops.
  Icon ResearchStuknięcie w tę ikonkę otwiera okienko Laboratorium, w którym można podnosić poziom jednostek'.
  Plik:Icon Boost45.pngStuknięcie w tę ikonkę przyspiesza 4-krotnie produkcje spelli na 2 godziny.
  Plik:Icon CreateSpells.pngStuknięcie w tę ikonkę otwiera interfejs Spell Factory, pozwalający na robienie spelli..
  Icon RequestTroopsTapping this icon requests troops from your fellow clan members. It will appear if your Clan Castle is not already full i the 20-minute timer since your last request has elapsed.
  Icon RequestNowTapping this icon requests troops from your clan members without waiting for the 20-minute timer at the cost of the displayed number of Gems. It will appear if your Clan Castle is not already full i the 20-minute timer since your last request is still counting down.
  Icon CastleFullThis icon informs you that your Clan Castle is full of troops. It will replace both Request icons if the Clan Castle is full.
  Icon ClanStuknięcie w tę ikonkę pokazuje informacje o twoim obecnym klanie.
  Icon CollectGoldStuknięcie w tę ikonkę przenosi surowce z clan castle do magazynów. Jest widoczna tylko, gdy twój clan castle zawiera jakieś surowce.
  Icon NoCollectGoldTa ikonka informuje, że nie masz żadnych surowców w clan castle.
  Icon SelectRowStuknięcie w tę ikonkę powoduje wybranie całego szeregu muru, który możemy przesunąć lub obrócić, zamiast robić to po jednym elemencie. Zostanie wybrany najdłuższy szereg elementów.
  Icon RotateRowStuknięcie w tę ikonkę umożliwia obrócenie całego szergu. Ikona ta wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy zostanie wybranych wiele elementów muru.
  Poziom Town Hall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Dostępna ilość 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4
  Rozmiar
  3x3
  Poziom Pojemność Elixir Wytrzymałość Koszt Gold Czas Budowy Punkty Doświadczenia Experience Wymagany poziom Town Hall
  1 1,500 400 300 10 sekund 3 1
  2 3,000 600 750 30 minut 42 2
  3 6,000 800 1,500 1 godzina 60 2
  4 12,000 1,000 3,000 2 godziny 84 3
  5 25,000 1,200 6,000 3 godziny 103 3
  6 50,000 1,400 12,000 4 godziny 120 3
  7 100,000 1,600 25,000 6 godzin 146 4
  8 250,000 1,700 50,000 8 godzin 169 4
  9 500,000 1,800 100,000 12 godzin 207 5
  10 1,000,000 1,900 250,000 1 dzień 293 6
  11 2,000,000 2,100 500,000 2 dni 415 7
  Elixir Storage—Percent Lootable by Town Hall Level
  Town Hall Level % Available to be Stolen Cap Storage Amount to Reach Cap
  1-5 20% 200,000 1,000,000
  6 18% 200,000 1,111,111
  7 16% 250,000 1,562,500
  8 14% 300,000 2,142,857
  9 12% 350,000 2,916,667
  10 10% 400,000 4,000,000

  For additional statistics and information, see the Unit Calculators page.

  Budowle
  Budowle obronne Działo • Wieża Łuczniczek • Moździerz • Wieża Przeciwlotnicza • Wieża Przeciwlotnicza • Ukryta Tesla • X-Bow • Ognista Wieża • Air Sweeper • Mury
  Pułapki: Bomba • Spring Trap • Gigant Bomba • Air Bomb • Seeking Air Mine • Skeleton Trap
  Budynki surowców Kopalnia Złota • Kolektor Eliksiru • Dark Elixir Drill • Magazyn Złota • Zbiornik Eliksiru • Magazyn Ciemnego Eliksiru • Chatka Budowniczego
  Budynki wojskowe Obóz Wojskowy • Baraki • Dark Barracks • Laboratorium • Fabryka Mikstur • Barbarian King Altar • Archer Queen Altar
  Pozostałe bydynki Ratusz • Zamek • Dekoracje • Przeszkody
Advertisement