FANDOM


"İzbe kışla kara iksirden doğan yaratıkları dışarı salacak. Kışlayı yükselterek benzersiz savaş tekniklerine sahip askerlere sahip ol."

İzbe kışlalar kara iksirinizi kullanarak kara iksir birlikleri üretmenizi sağlarlar. Bu birlikler ordu kamplarında bekleyeceklerdir. Yükseltildiklerinde sırada asker üretemezler ve bu da askerlerinizi eğitmek için gerekli olan zamanı büyük ölçüde artırır; bu durum bir izbe kışlayı yükseltmeden önce göz önünde bulundurulmalıdır. İçeride eğitimi devam eden birlikler olduğu anda yükseltme başlatılırsa, birliklerin eğitimi yükseltme bittikten sonra devam edecektir.

İzbe kışlada birliklerinizi eğitmek için istediğiniz birlikleri seçtiğiniz andan itibaren, eğitimi o anda tamamlamak için elmas kullanabilirsiniz; eğitimi tamamlamak için gerekli olan elmas miktarı, normal şartlar altında eğitimin bitmesi için gereken zamanla doğru orantılıdır. Birliklerinizin eğitimini 2 saatliğine hızlandıracak bir seçenek bulunmaktadır. Bu hızlandırma seçeneğinin maliyeti 10 elmastır ve İzbe kışlanın eğitim hızını 4 katına çıkaracaktır.

Normal kışlalara benzer bir şekilde, birlikler cezalandırma olmaksızın izbe kışlanın da içinden çıkarılabilir; Kara iksir maliyetinin %100’ü size geri temin edilecektir.

İzbe kışlalar, kara iksir birliklerini üretebileceğiniz tek yerdir.

Yükseltme farklılıkları

  • Normal kışlalar gibi izbe kışlalar da her seviyede birçok görsel değişikliğe uğrar. Her yükseltmede görsel olarak o seviyede açılan bir özellik ile ilgili ipuçları vardır. (yaban domuzu binicisi için bir çekiç, valkyrie için bir balta, vs.)
  • İlk inşa edildiğinde, izbe kışlalar normal kışlalar gibi görünmektedir, ama üzerlerinde bir balta ve çekiç bulunmaktadır, ayrıca yer altına uzanan taş bir yapı bulunmaktadır. Aynı zamanda kara iksirle dolu bir büyü kazanı bulunmaktadır ve muhtemelen dalkavuklar tarafından tükürülen kara iksiri sembolize etmektedir.
  • 2. seviyede, girişin üst kısmından dikenler sarkmaktadır ve ön kısım taşa dönüşmüştür. Kaseler yerini üzerinde çekiç ve bir kılıç bulunan bir rafa bırakmıştır.
  • 3. seviyede, ön sütunlar siyah kristale dönüşmüştür ve temelinde iki adet sıralı taş bulunmaktadır. Üzerinde balta bulunan tahta bir hedef belirir, bu da Valkyrie’i sembolize eder. İlginç bir şekilde Valkyrieler baltalarını fırlatmak yerine döndürüyorlar.
  • 4. seviyede, temel kısımda bulunan taşlar çatının kırmızısıyla aynı yapıya sahip olur. Tahtadan hedefin yerini de bir golemin taştan kolu alır.
  • 5. seviyede, üst kısımda cadıya ait kurukafalar belirir veya cadının kendine ait parçaları da olabilir. Ayrıca basamakların ikinci kısmı altından bir renge bürünür. Öte yandan, yan taraflarda mavi bir çubuk eklenir.
  • 6. seviyede, sol taraftan bir lav akar ve üst kısımda bir kuru kafa vardır. Kışlanın alt kısmında lavlar belirmekte ve kırmızı rengi hakim olmaktadır.
  • Normal kışlanın çatısında iki adet kılıç çapraz şekilde yerleştirilmişken, izbe kışlanın çatısında bir balta ve bir çekiç aynı şekilde konumlandırılmıştır. Bu yapı inşaatçı kulelerindeki çekiç ve testere kullanımına da benzemektedir.
  • İzbe kışlalar ilk olarak “Kara iksir birlikleri” sürümünde 12 Mart 2013’de çıkmışlardır. Yer altına uzanan merdivenler bulunmaktadır. Onlar gizli birer domuz kaynağı olabilirler mi? Veya bir mağara?